ANNONS
Forskningsprojekt i Luleå bidrar till fossilfri ståltillverkning

Forskningsprojekt i Luleå bidrar till fossilfri ståltillverkning

annons
ANNONS

Ett forskarteam vid Luleå tekniska universitet har beviljats drygt fem miljoner kronor av Energimyndigheten för ett fyraårigt projekt om hållbar produktion av metallpulver med hjälp av biokol.

Syftet med projektet är att bygga kunskap för att på sikt ersätta fossila reduktionsmedel inom Höganäs tillverkning av metallpulver med biobaserade varianter. Metallpulvret nyttjas inom bland annat svetsning, högtemperaturlödning, pulvermetallurgi, ytbeläggning, friktion, och järnberikning. I tillverkningsprocessen av metallpulver används antracitkol, koksgrus, grafit och petroleumkoks. Cirka 200 000 ton koldioxid-ekvivalenter släpps ut från dessa råvaror per år uppskattar Höganäs som nu vill gå över till fossilfria allternativ.

– Höganäs arbetar med flera parallella spår för att fasa ut fossilt kol och minska sin klimatpåverkan. För att ersätta den största delen fossilt kol behövs det mer grundforskning kring biokol och dess egenskaper. Huvuddelen av stödet går till universitetet för att finansiera forskarteamet som ska arbeta i projektet. Utan stödet hade vi inte haft möjlighet att genomföra projektet, så vi är enormt glada för det, säger Elin Hernebrant som är ingenjör på Höganäs.

Biokol på ved och trädgårsrester

I forskningsprojektet kommer Kentaro Umeki, biträdande professor i energiteknik vid Luleå tekniska universitet, tre doktorander och två seniors forskare, att ta fram grundläggande kunskap för att fullt ut kunna ersätta de fossila bränslen som Höganäs använder. Istället kommer biomassabaserad biokol, som framställs genom organiskt material som ved, trädgårdsrester och matavfall, att användas i produktionen av metallpulver.

– Stora delar av forskningsresultaten kommer vara generella och komma andra industrier till godo. Just stålindustrin är en av de mest koldioxidintensiva industrier vi har, så där kan forskningen verkligen bidra till utvecklingen av ett mer hållbart samhälle, säger Kentaro Umeki.

– Vi ser också att en attitydförändring håller på att ske hos konsumenter, miljöpåverkan har kommit att bli ett viktigt kriterium vid köp av produkter. Det vore därför väldigt bra ifall det gick att välja produkter baserat på ”grönt stål”.

Kentaro Umeki. Foto: Luleå tekniska universitet

Datamodell skalar upp användning

Projektet är upplagt i tre steg. Initialt kommer forskarteamet ta fram en specifikation för biokol till Höganäs två huvudprocesser för metallpulver: järnsvampsprocessen och atomiseringsprocessen. Sedan undersöks olika processparametrar för tillverkning av biokol, som uppfyller specifikationerna. Det tredje och sista steget går ut på att bilda en datamodell för att kunna skala upp användningen mer specifikt i järnsvampprocessen. Parallellt gör Höganäs praktiska försök för att se hur materialen fungerar i större skala.

Projektet startar 2019 och pågår till och med 2022.

Elin Hernebrant och Ryan Robinson, ingenjörer på Höganäs. Foto: Höganäs

 

ANNONS
Annons

Relaterade artiklar

Annons

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.