Förändring av kraven för stöd till renovering och energieffektivisering

Förändring av kraven för stöd till renovering och energieffektivisering

Stödet som fastighetsägare kan söka för att renovera och energieffektivisera hyresbostäder i områden med socioekonomiska utmaningar har sedan den 1 november ändrats.

Fastighetsägare har möjlighet att söka stöd från länsstyrelsen i det län där byggnaden finns för att renovera och energieffektivisera hyresbostäder i områden med socioekonomiska utmaningar. Från och med den 1 november i år kan fler söka då regeringen har tagit bort kravet på att stödet bara kan lämnas för att renovera och energieffektvisera byggnader med en energiprestanda som är sämre än 130 kWh (Atemp) per år.

Nu gäller stödet för samtliga hyresbostäder i områden med socioekonomiska utmaningar.

Källa: Boverket

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment