EU-stöd till omställning av stål- och cementindustri

Foto Energimyndigheten

EU-stöd till omställning av stål- och cementindustri

ANNONS

Annons

Stålindustrin i region Norrbotten och mineralindustrin i region Gotland föreslås få pengar från EU:s nya klimatfond för att hjälpa de två regionerna att kraftigt minska sina koldioxidutsläpp fram till år 2030.

Tillväxtverket föreslår, i samråd med Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Arbetsförmedlingen, att stålindustrin i region Norrbotten och mineralindustrin i region Gotland ska omfattas av medlen från Fonden för en rättvis omställning.

– Dessa två regioner och industrier står för landets största koldioxidutsläpp och en klimatomställning i dessa regioner kräver långsiktighet och stora investeringar, säger Patrik Sällström, stf avdelningschef Regioner på Tillväxtverket.

– Det är oerhört glädjande att regeringen fattat detta beslut. Det går helt i linje med EU:s landrapport där stål- och gruvindustrin i Norrbotten prioriteras i klimatomställningsarbetet. Detta blir också ett viktigt verktyg för att snabbt få tillbaka Norrbotten till den position som var innan Coronaspridningen, säger regionrådet Nils-Olov Lindfors.

Investeringar under de närmsta tio åren ska användas till ny klimatsmart och resurseffektiv teknik i föreslagna regioner, de utpekade industrierna och dess värdekedjor. Stödet kan också användas till kompetensutveckling och omskolning av anställda som berörs av klimatomställningen. Fonden för en rättvis omställning startar under 2021 och pågår fram till 2030. Totalt förväntas fonden omfatta investeringar på omkring 6 miljarder kronor inklusive nationell medfinansiering.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.