Elbilar ska hjälpa Örebrobostäder att kapa effekttopparna

Elbilar ska hjälpa Örebrobostäder att kapa effekttopparna

Annons
annons

Örebrobostäder är först i Sverige att installera och använda helt ny teknik som kopplar ihop batterikapaciteten i parkerade elbilar med fastigheternas energisystem.

Metoden “vehicle to grid” går ut på att husen och bilarnas batterier samverkar i en molntjänst och kan nu både använda och dela den energi som produceras.Den 28 november testkördes en ny teknik och är nu en del i den satsning på energilagring som ÖBO länge drivit och som gör husen smarta både var för sig och tillsammans. Den nya tekniken och molntjänsten har utvecklats av innovationsföretaget Power2U tillsammans med ÖBO.

Genom den nya satsningen blir ÖBOs fastigheter en aktiv del av den totala energimarknaden i Sverige. Satsningen gör att husen själva kan kapa effekttoppar och bidra till att stadens energisystem inte överbelastas.

– Förenklat fungerar den nya tekniken som så att bilarna laddar batteriet när byggnadens elförbrukning är låg, och ger tillbaka energi till fastigheten och elnätet när förbrukningen är högre. Detta medför att vi kan balansera belastningen i elnätet och kapa så kallade effekttoppar. Många bilar står still en stor del av dygnet och i takt med att vi mer och mer övergår till elbilar ger detta en stabilare energiförsörjning, förklarar Jonas Tannerstad, chef el & automation på ÖBO.

Målet med ÖBO och Power2Us partnerskap är att öka elenergibesparingarna till 50 procent och värmeenergibesparingarna till 25 procent, något som parterna menar bidrar till en stor minskning av ÖBOs klimatpåverkan.

Annons
Annons

Lämna en kommentar

Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla sorters påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.