ECO-Prefab uppfyller kraven för Miljöbyggnad Guld

Fotograf: Samuel Unéus

ECO-Prefab uppfyller kraven för Miljöbyggnad Guld

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Det är sedan tidigare fastslaget att Byggelements ECO-Prefab har avsevärt lägre koldioxidutsläpp än element med traditionell betongblandning. Nu visar nya tester att ECO-Prefab även är bra för inomhusmiljön. Elementen har så låg radonhalt att de lever upp till kraven för byggbranschens högsta miljöklassning – Miljöbyggnad Guld.

Efter rökning är radonexponering den vanligaste orsaken till lungcancer och sedan mitten av 1960-talet har cirka 25 000 tusen svenskar drabbats av lungcancer på grund av radon. I Sverige har nybyggda hus oftast låga radonhalter, men mycket arbete återstår för att ytterligare minska sjukdomsriskerna.

Antal fall av lungcancer kan minskas

Enligt Svensk radonförening skulle antalet lungcancerfall i Sverige minska med ett par hundra per år om radonhalten i samtliga bostäder var lägre än 200Bq/m3 (200 becquerel per kubikmeter). Certifieringen Miljöbyggnad Guld har en betydligt lägre gräns på 60 Bq/ m3, vilket Byggelements ECO-betong alltså klarar.
– Det är mycket glädjande att våra ECO-produkter lever upp till de högt ställda kraven. Det ska vara tryggt att bygga bostäder tillsammans med Byggelement och det är helt centralt för oss att ta hänsyn både till miljö och hälsa, säger Jörgen Danielsson, KMA-chef på Byggelement.

Testerna har genomförts av det oberoende forskningsinstitutet RISE och gäller ECO-Prefab där cementen ersatts av 30 respektive 50 procent slagg. Genom att undersöka en betongkub besående av ballast, cement och slagg går det att beräkna hur hög radonhalten kommer att bli i ett rum som är gjutet med denna betong.

Halvering av koldioxidutsläpp

– Genom att ersätta en del av cementen med ett alternativt bindemedel kan vi halvera koldioxidutsläppen jämfört med traditionell betongblandning, säger Jörgen Danielsson. Det är också väldigt bra att samma produkter även lever upp till branschens tuffaste certifiering för inomhusmiljö.

Fakta: Radon
Radon är en radioaktiv gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen sönderfaller bildas olika radioaktiva fasta ämnen, så kallade radondöttrar. Både radongas och radondöttrar hamnar i lungorna vid inandning och cellerna i lungorna utsätts då för joniserande strålning. Strålningen från radon och radondöttrar kan i förlängningen leda till lungcancer.

Sponsrat innehåll från Swisspearl
[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.