Digital tjänst för kostnadseffektiv energi- och klimatrenovering får forskningsstipendium

Digital tjänst för kostnadseffektiv energi- och klimatrenovering får forskningsstipendium

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Ett digitalt verktyg som minskar kostnaden för kartläggning av energi- och klimatrenoveringsåtgärder i flerbostadshus är årets mottagare av forskningsstipendiet Hectors Hållbara Hus. Ricardo Bernardo och företaget Zerotude, får 300 000 kronor för fortsatt utveckling av verktyget.

– Stipendiet kommer användas till vidareutveckling och pilottester av verktyget, som genom att föreslå optimala åtgärder förenklar beslutet om renovering av flerbostadshus. Målet är att minimera energianvändningen och klimatpåverkan till låg kostnad, säger Ricardo Bernardo, grundare av företaget Zerotude samt lektor och föreståndare för avdelningen för energi och byggdesign på Lunds Tekniska Högskola.

Lokal elproduktion

Baserat på byggnadens adress utför det digitala verktyget energi- och miljökartläggningar och analyserar åtgärder som annars skulle kräva omfattande beräkningar och inspektioner på plats av energiexperter. Åtgärderna medför ofta förbättringar av både klimatskalet och uppvärmningssystemet samt installation av lokal energiproduktion.

Verktyget baseras på kunskap från flera forskningsprojekt. Det analyserar olika åtgärder och föreslår optimerade energirenoveringslösningar till en avsevärt lägre kostnad. Systemet kombinerar artificiell intelligens, automation och öppna databaser för att automatiskt generera tredimensionella energimodeller för byggnaden.

Tjänsten kan användas av både ägare av enskilda fastigheter som bostadsrättsföreningar, större fastighetsägare som vill analysera sitt bestånd och av kommuner som vill utveckla färdplaner för koldioxidneutralitet i städer.

Annons

Forskningsstipendiet Hectors Hållbara Hus inrättades av Clarence Marshall Hector för att uppmuntra och lyfta fram nytänkande lösningar för energieffektivisering, vatten- och avloppshantering. Stiftelsen som delar ut priset förvaltas av Swedisol, branschorganisationen för mineralullsisolering.

En nytänkande förebild

– Clarence var en förebild som ägnade sitt yrkesliv åt att missionera för täta och välisolerade byggnader. Han ledde arbetet med att ta fram riktlinjer för byggnadstäthet och värmeisolering i både Sverige och i de baltiska länderna. Det är högaktuella frågor även i vår tid då energisystemet behöver ställas om och EU ökar kraven på energieffektivitet i byggnader, säger stiftelsens kanslichef Veronica Koutny Sochman.

Juryns motivering lyder:

Verktyget för “Kostnadseffektiv energi- och klimatrenovering” kombinerar flera högaktuella områden. Med renoveringsförslag från ett AI-baserat, digitalt verktyg kan incitamenten och möjligheterna för energi- och klimatrenovering av flerbostadshus öka. Att främja engagemang och kunskap bland mindre fastighetsägare är A och O i en tid med ökat intresse och ökade krav på minskad energianvändning och klimatpåverkan.

Juryn har bestått av:
• Agneta Persson, vd på konsultföretaget Anthesis, expert på hållbara energisystem och ansvarig för Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva småhus BeSmå
• Anna Graaf, hållbarhetschef på White arkitekter
• Carina Carlman, forsknings- och affärsutvecklingschef inom Division Built Environment, Building and Real Estate på RISE
• Johan Holmqvist, affärsutvecklare för hållbara städer och klimatsmart byggnation på IVL
• Michel Jalmby, senior hållbarhetsexpert på ESAB
• Per-Erik Nilsson vd på CIT Energy Management och ansvarig för Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva lokaler BELOK
• Veronica Koutny Sochman, kanslichef Hectors Hållbara Hus

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.