Cementa vill se bred samverkan

Cementa vill se bred samverkan

ANNONS

Annons

Den 10 september arrangerade Cementa en presskonferens för att beskriva de åtgärder som företaget arbetar med för att säkra leveranserna av cement till den svenska marknaden. Bolaget gav också sin syn på vad som krävs i samverkan med politik och myndigheter för att trygga cementförsörjningen i Sverige på kort och lång sikt.

Cementa arbetar med flera juridiska och praktiska åtgärder i form av nya tillståndsansökningar; ett akut brytningstillstånd samt ett kortare och ett längre tillstånd. Under de närmaste veckorna behandlas det lagförslag som regeringen tagit fram och som därefter möjliggör för regeringen att meddela tillstånd för Cementas verksamhet i Slite ytterligare en tid. Detta tillstånd syftar till att kunna fortsätta bryta kalksten inom ett område som redan har milljöprövats och godkänts i det nuvarande tillståndet som löper ut 31 oktober 2021.

– Vi är positiva till regeringens snabba hantering av den uppkomna situationen för att förhindra en akut kris i den svenska byggsektorn. Det kommer dock att vara avgörande att det begränsade tillståndet inte blir för snävt tidsmässigt, utan kan sträcka sig över de närmaste åren. En längre tidshorisont är mycket angeläget för att minska risken för en betydande cementbrist under kommande år, säger Karin Comstedt Webb, chef för hållbarhet och samhällskontakter inom Cementa och HeidelbergCement norra Europa.

– Ska vi ha en tryggad cementförsörjning i Sverige så är en långsiktig drift vid Slitefabriken helt central. Det är det mest klimat- och miljöeffektiva sättet att förse Sverige med cement, samtidigt som vi ser det som självklart att bidra kraftfullt till en förstärkt dricksvattentillgång på Gotland, säger Karin Comstedt Webb.

Importera cement

Bolaget uppger att man jobbar med anpassning av befintlig stenbrytning och verksamhet i Slite och kortsiktig extern försörjning av kalksten från Nordkalk. Upp till högst cirka 25 procent av kalkstensbehovet kommer att kunna täckas med denna sten. Eventuella brister avser Cementa att försöka täcka med långväga import av cement.

Med ett regeringstillstånd i oktober och en flerårig tidsram, i kombination med kortsiktig möjlighet till extern kalkstensförsörjning, är Cementas förhoppning att kunna uppfylla leveransåtagandena till de svenska kunderna under 2022. Ingenting kan dock i dagsläget garanteras menar bolaget och efter 2022 och fram till dess att ett långsiktigt tillstånd är på plats är försörjningssituationen betydligt mer osäker.

– För att våra åtgärder ska vara möjliga att genomföra i praktiken och få full effekt även på kort sikt, är vi beroende av en god samverkan med politiken och myndigheter. Vi delar målbilden om en hållbar samhällsutveckling i Sverige, och jag ser därför att det finns goda möjligheter till att finna konstruktiva vägar framåt i arbetet, säger Magnus Ohlsson, vd och marknadsdirektör Cementa.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.