Cementa avvecklar cementproduktionen i Degerhamn

Cementa avvecklar cementproduktionen i Degerhamn

I höstas meddelade Cementa att företaget övervägde att avveckla cement- och klinkerproduktionen i Degerhamn. Bolagets styrelse har nu fattat beslutet att genomföra avvecklingen.

Skälet till beslutet är otillräcklig lönsamhet i kombination med behovet av att ställa om inför ökade klimat- och energikrav. Cementtillverkningen kommer i stället att koncentreras till större fabriker. Sista produktionsdag blir den 30 april 2019, uppger företaget.

Läs mer: Ökade miljökrav gör att Cementa överväger avveckling på Öland

Cementa behåller depån med lagersilo och hamnverksamheten för att fortsätta leverera anläggningscement från Degerhamn, och fortsätter även tillverka produkten mikrocement.  Sex personer kommer att fortsätta arbeta vid fabriken och ny platschef blir Tommy Pettersson. Den tillståndsansökan för fortsatt täktverksamhet som Degerhamnfabriken skickade in under 2018 kommer att dras tillbaka. Cementa kommer att fortsätta äga marken, och efterbehandling av täkten ske enligt fastlagda planer.

– Det här har varit ett tufft beslut att ta med tanke på alla de personer som drabbas. Jag vill understryka att alla vid fabriken gör och har gjort ett fantastiskt jobb, säger vd Magnus Ohlsson.

Relaterade artiklar

Leave A Comment