Boverket: “Frågan om tillgången på cement bör lösas snabbt”

Boverket: “Frågan om tillgången på cement bör lösas snabbt”

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Boverket har utrett vilka effekter brist på cement kan ha på svenskt bostadsbyggande och arbetsmarknad. Myndighetens bedömning är att frågan om tillgången på cement och betong är angelägen att lösas snabbt.

Utredningen är en del av Sveriges geologiska undersöknings (SGU) uppdrag att undersöka konsekvenserna av det avvisade täkttillståndet för kalkbrytning i Slite. Antalet påbörjade bostäder i flerbostadshus kommer sannolikt påverkas negativt av en osäkerhet kring tillgången på cement efter nästa sommar, trots stark efterfrågan på bostäder och ett fortsatt högt byggbehov, skriver Boverket i sitt underlag till SGU. Boverket anser därför att tillgången på cement och betong bör lösas snabbt, men att även långsiktiga, alternativa lösningar behövs.

Tid att hitta alternativ

Forskning och utveckling pågår för att få fram produkter och produktionsmetoder som har lägre klimatpåverkan. Men Boverket menar att eftersom det finns och behövs tredjepartsgranskning för att säkerställa rätt kvalitet på alla egenskaper är det en rimlig bedömning att det kan ta mellan ett och tre år att hitta ersättning för produkterna från Slite.

För att klara målsättningar om framtida bostadsbyggande och stora infrastrukturprojekt som Västlänken och Norrbotniabanan krävs tillgång på cement. Boverket instämmer i de problem branschen lyfter med att ersätta cementbaserade produkter med andra material: det är i praktiken inte realistiskt, varken kvantitativt eller kvalitativt, utan en lösning på lång sikt, skriver myndigheten i underlaget till SGU.

Osäkerhet om hur tillgången på cement ser ut efter nästa sommar kommer med stor sannolikhet påverka antalet påbörjade bostäder i flerbostadshus negativt, trots stark bostadsefterfrågan och ett fortsatt högt byggbehov. Regeringens förslag om tillfällig ändring i miljöbalken som ger Cementa ytterligare cirka åtta månaders möjlighet till att utöva sin verksamhet ger inte en tillräckligt lång tidsfrist, menar Boverket.

Sponsrat innehåll från Paroc
[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.