Boverket föreslår undantag för bygglov för vissa solenergianläggningar

Boverket föreslår undantag för bygglov för vissa solenergianläggningar

Annons

Boverket har lämnat en delredovisning av sitt regeringsuppdrag att förenkla bygglov för solenergianläggningar.

Där har de föreslagit att anläggningar som monteras på byggnader och följer byggnadens form undantas från bygglov. Kommunerna ska dock ha rätt att bestämma om det krävs bygglov i detaljplaner för framtida områden.

Det föreslagna undantaget gäller inte byggnader eller områden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Det gäller inte heller anläggningar med uppvinklade solcellsmoduler/solfångare på platta tak eller byggnadsintegrerade anläggningar. I det senare fallet ska Boverket återkomma med ett förslag i sin slutredovisning av uppdraget 31 mars 2018.

Boverket har inte föreslagit något datum då de föreslagna förändringarna genomförs, utan det är upp till riksdagen att bestämma efter de fått in remissvaren på utredningen.

Källa: Svensk Solenergi

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment