Beräkning av klimatpåverkan från återbrukat material blir enklare

Beräkning av klimatpåverkan från återbrukat material blir enklare

ANNONS

Annons

IVL Svenska Miljöinstitutet lanserar en handledning som ska göra det enklare att beräkna möjligheterna att minska sin klimatpåverkan genom återbrukat byggmaterial.

Handledning tagits fram inom ramen för projektet ”Digitaliserade miljö- och klimatkrav genom hela upphandlingskedjan” som finansierats genom Smart Built Environment. Handledningen är utformad i linje med den europeiska standarden för värdering av byggnaders miljöprestanda och kompatibel med Boverkets förslag på krav på klimatdeklarationer, som väntas införas 2022.

– Vi vill lyfta fram klimatvinsterna med återbrukade byggprodukter och samtidigt göra det enklare för branschen att förstå hur de kan räkna, säger Johanna Andersson, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Handledningen beskriver klimatberäkning för produkter som återbrukas kopplat till studerade byggnadens livscykel, exempelvis vid nybyggnation och ombyggnation, och produkter som tillgängliggörs för återbruk kopplat till en annan byggnads livscykel, exempelvis vid ombyggnation eller rivning.

– Standarden för värdering av byggnaders miljöprestanda är väldigt tekniskt och teoretiskt formulerad. Denna handledning underlättar vårt arbete genom att den förenklar på ett pedagogiskt sätt, säger Emma Östlund, hållbarhetschef på Ettelva Arkitekter, som tillsammans med teknikkonsultföretaget Bengt Dahlgrens, varit med och utvärderat handledningen.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.