Belatchew Arkitekter utformar Hagsätras nya sociala landmärke

Belatchew Arkitekter utformar Hagsätras nya sociala landmärke

Annons

Belatchew Arkitekter har tillsammans med Sveafastigheter Bostad utsetts till vinnare för att bygga ett nytt landmärke i Hagsätra Centrum. Det vinnande förslaget går under namnet ”Hagsätra hubb” där bildning, idrott och gemenskap ska utgöra ledorden för Hagsätras nya landmärke, ett bostadshus med fokus på social hållbarhet.

Byggnaden, med 130 hyresbostäder, inrymmer kompis- och kollektivlägenheter liksom utrymmen för sk ”co-working”, cykelverkstad och Sveriges minsta biograf. Ett krav från staden har varit att förslagen ska bidra till att utveckla Hagsätra Centrum. Betoningen har legat på socialt hållbar stadsplanering, där man ville se en byggnad som både bidrar till och förstärker platsens identitet. Sveafastigheter Bostad och Belatchew Arkitekter har i sitt förslag adresserat frågor inom områden som bildning, idrott och gemenskap.

– I Hagsätra ville vi spinna vidare på ABC-stadens vision om en levande ytterstad samtidigt som vi tillför ett nytt lager av samtida arkitektur med ett rikt innehåll, säger Rahel Belatchew, chefsarkitekt och VD på Belatchew Arkitekter.

Under intervjuer med boende och genom en social värdeskapande analys framkom behovet av att öka tryggheten, minska boendesegregationen och öka kulturutbudet i området. En del i projektet är därför Hagsätra hubb, en multifunktionell mötesplats som ska vara en plats för bildning, studier, entreprenörskap och konst. Det inrymmer också bland annat ett gym, ett ”vardagsrum” för olika målgrupper under dag och kvällstid samt vad som kommer att bli Sveriges minsta biograf.

Det ska även ställas höga krav vad gäller ekologisk hållbarhet. Huset har låg energiförbrukning, solceller på taket och digitaliserade funktioner som erbjuder hyresgästerna klimatsmarta alternativ som bilpool, lastcyklar och leveransboxar för varor vilket gör att bilparkering inte behövs.

Illustration: Belatchew Arkitekter

Annons

Relaterade artiklar