Andel flerbostadshus med trästomme ökar

Andel flerbostadshus med trästomme ökar

Annons

Antalet lägenheter i flerbostadshus som byggts med stomme av trä ökade med 55 procent under 2016 jämfört med året innan, vilket motsvarar en andel på drygt tio procent av det totala flerbostadshusbyggandet. Det visar färsk statistik från Trä- och Möbelföretagen, TMF.

– Andelsmässigt säger det inte så mycket, men i antal är det en betydande ökning som lovar gott inför dagens och morgondagens krav på hållbart byggande. Att det industriella träbyggandet håller jämn takt med övrigt bostadsbyggande, visar vilken fantastisk utveckling vi har framför oss. Vi har bara sett början, säger Gustaf Edgren, branschutveckling trähus, TMF.

Enligt Gustaf Edgren så har inte bara kunskapen om, och kraven på, hållbart byggande ökat, utan också insikten om vilka fördelar industriellt byggande och en hög grad av prefabricering innebär. Det har sammantaget lett till den stora efterfrågan av flerbostadshus med trästomme.

– Betänk att andelen med trästomme av det totala flerbostadshusbyggandet var runt tio procent även 2012, men då motsvarade det knappt 1 300 lägenheter. Idag byggs det cirka 3 600 lägenheter med trästomme, alltså nästan tre gånger fler. Och då har ännu inte de riktigt stora investeringarna i det industriella byggande kommit igång ordentligt, säger Gustaf Edgren.

Gustaf Edgren syftar bland annat på produktionsinvesteringar för företag som Derome/A-hus, Anebyhusgruppen, BoKlok, Götenehus, Stora Enso och OBOS med flera. Eksjöhus och Lindbäcks Bygg är ytterligare två företag som precis i dagarna inviger var sin ny fabrik.

De statistiska uppgifterna baserar sig på nyproduktion av ordinära, påbörjade bostadshus och därmed ingår inte speciallägenheter som gruppboenden och studentlägenheter. Statistiken är framtagen av SCB, på uppdrag av TMF.

Andelen trä för flerbostadshus var 10,9 procent under 2016. Det totala byggandet av lägenheter i flerbostadshus (samtliga material) har ökat med 24 procent, till totalt 33 000.

Källa: TMF

Foto: iStock

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment