Ny modell ska ge säkrare design av flerfamiljshus i trä

Ny modell ska ge säkrare design av flerfamiljshus i trä

Annons

Ett nytt projekt vid Linnéuniversitetet ska utveckla beräknings- och designprocedurer för flerbostadshus i trä.

De beräkningsmodeller som finns i dagsläget är främst framtagna för mindre byggnader. Ett nytt projekt vid Linnéuniversitetet ska ta sig an denna utmaning som träbyggnadsindustrin står inför. Målet är att utveckla effektiva tredimensionella modeller för analys av spänning och stabilitet hos flervåningshus byggda med prefabricerade moduler i trä. Den så kallade finita element-metoden kommer att användas i projektet. Med metoden blir det möjligt att i detalj analysera mycket komplexa tekniska problem med datorers hjälp.

– Med modellen kommer man att kunna studera hur en hel byggnad uppför sig globalt i form av deformationer, svängningar, fuktrelaterade deformationer och så vidare när byggnaden utsätts för olika statiska och dynamiska laster, berättar Sigurdur Ormarsson, professor i träbyggnadsteknik vid Linnéuniversitetet och projektledare.

Det 2,5 år långa projektet kommer också att utgöras av experimentella undersökningar för att ta fram materialdata för de viktigaste typerna av sammanfogningar i trävolymmodulerna. Modellen ska kunna användas för digital produktutveckling innan man skapar själva byggnaderna och bidra till säkrare konstruktioner i framtiden, säger Sigurdur Ormarsson.

Relaterade artiklar

  1. Trä eller betong? - FRAKKA - Stambyten och fastighetskonsulttjänster
    2017-07-10 at 08:48 Svara

    […] hallbartbyggande.com […]

  2. Trä eller betong? - FRAKKA
    2018-02-06 at 12:34 Svara

    […] byggindustrin.se http://www.byggvarlden.se hallbartbyggande.com […]

Leave A Comment