Veidekke och Fortum satsar på mobil jordtvätt

Foto Veidekke

Veidekke och Fortum satsar på mobil jordtvätt

ANNONS

Annons

I ett nytt samarbete mellan Veidekke och Fortum Recycling and Waste är målet att 80 % av sand och grus ska utgöras av återvunnet material. Genom mobila jordtvättsanläggningar ska bolagen minska transportbehoven och öka återanvändningen av material.

De stora mängder jord, sand och grus i form av överskottsmassor som uppkommer vid bygg- och anläggningsprojekt är ofta förorenad i storstäderna, vilket gör det svårt att återanvända den. Det råder ofta platsbrist och därför krävs även stora volymer av transporter för att transportera bort massorna till annan plats, oftast till deponering. Andelen som återvinns och återanvänds är allt för låg.

– Genom jordtvättsanläggningar minskar vi transportbehoven med upp till 35-50 procent i många projekt vilket inte bara har positiva miljöeffekter, det bidrar även till att minska kostnaderna. Att öka materialåtervinningen även av vanliga råvaror som exempelvis grus och sand blir allt viktigare, inte minst då brytning av dessa materialslag i naturgrusåsar ofta står i konflikt med kommunala vattenskyddsområden. Att kunna återföra naturens resurser till bygg- och anläggningssektorn är ett måste för framtiden och vi är bara i början av den utvecklingen. Tyvärr har inte lagstiftning och branschpraxis hunnit med i den snabba omställning som nu sker, säger Andreas Åkerling, verksamhetschef inom Fortum Recycling and Waste.

Minskade kostnader

I det nya samarbetet kommer Fortum Recycling & Waste att använda sig av mobila anläggningar vilket innebär ett minskat transportbehov och därmed minskad miljöpåverkan. Den första mobila jordtvätten kommer att etableras vid Veidekkes anläggning i Hakunge, Stockholm. Inom kort kommer ytterligare två jordtvättsanläggningar att etableras inom ramen för samarbetet. De kommer att placeras i Göteborgsområdet samt i Skåne, där behovet av ballastmaterial och uppkomsten av överskottsmassor för återvinning just nu bedöms som allra störst.

– Vi ser en stor affärspotential i detta, genom rening kan stora volymer komma till ny användning. Det finns en mycket stor efterfrågan på marknaden att på ett bättre sätt omhänderta de stora volymer jord- och schaktmassor som idag dessvärre deponeras i allt för hög grad, men även att minska kostnaderna för det, säger Andreas Pettersson, affärsutvecklings- och driftansvarig för den planerade jordtvättsanläggningen i Stockholm.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.