Växjö får nytt kombinerat stads- och stationshus

Skanska har tecknat avtal med Växjö Fastighetsförvaltning AB för att bygga ett nytt kombinerat stads- och stationshus. Enligt Skanska är avsikten att byggnaden ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Guld.

Växjö stadshus och station kommer att bli sju våningar högt, inklusive källare, och omfatta totalt cirka 16 400 kvadratmeter bruttoyta. Det nya stadshuset på 13 700 kvadratmeter blir arbetsplats för cirka 600 personer och kommer att innehålla ett antal gemensamma utrymmen. Stationshuset på bottenplan på 1 850 kvadratmeter kommer att inrymma väntsal, butiker och restauranger. Därtill skapas ett allmänt utrymme på cirka 800 kvadratmeter kallat ”Växjös vardagsrum”, en social knutpunkt inomhus som tillsammans med befintlig gång- och cykelbro ska koppla samman stadsdelarna i centrum.

Byggnaden är till stor del präglad av trä och glas. Avsikten är att den ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Guld.

Förberedande arbeten för byggnationen påbörjas under våren 2018 och allt ska vara färdigt till årsskiftet 2020/2021.

Illustration: Skanska

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment