ANNONS
Uppsala uppmärksammas för offensiva hållbarhetsmål

Uppsala uppmärksammas för offensiva hållbarhetsmål

annons
ANNONS

Uppsala har uppvisat en befolkningsutveckling, nybyggande, tillväxt och tuffa klimatmål utöver det vanliga. Det menar juryn för utmärkelsen ”Årets Tillväxtkommun” som nyligen tilldelade priset till Uppsala kommun.

För 21:a året i rad utser Arena för Tillväxt och konsultföretaget Sweco Årets tillväxtkommun. Priset tilldelas den kommun som uppvisat en tillväxt och utveckling utöver det vanliga. Arena för Tillväxts motivering till Årets Tillväxtkommun 2018 lyder:

”Uppsala kommun har lyckats behålla sin särart som traditionsrik universitetsstad, och genom visionärt politiskt ledarskap kombinerat historiska värden med nytänkande och framåtblickande utveckling. Uppsala växer, målmedvetet och hållbart. Väl fungerande målstyrning, nära medborgardialog, samt strategiskt och handlingsinriktat näringslivsarbete ger hållbar utveckling av både stad och land. Visionär samhällsplanering, attraktiva miljöer för boende, målmedveten samverkan mellan kommun, näringsliv och akademi samt ett rikt kultur- och idrottsliv gör Uppsala intressant för både boende, besökare och företag. Med historien som grund och den hållbara framtiden som inspiration tilldelas Uppsala kommun priset som Årets Tillväxtkommun 2018.”

– Priset är ett bevis på att det förändringsarbete som vi har drivit de senaste åren har gett resultat. Vi jobbar tillsammans i hela den kommunala organisationen för att nå de politiska målen där den hållbara tillväxten har varit ett av de viktigaste, säger Joachim Danielsson, stadsdirektör.

Bygger 3 000 bostäder per år

Kommunen har satt bostadsmålet högt med 3 000 bostäder per år och antalet exploatörer har stigit från sju till sextio på kort tid, berättar Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande. Politisk enighet, brett samarbete och dialog har varit viktiga förutsättningar för att klara byggtakten, menar hon.

– Vi har tagit krafttag mot bostadsbristen och jobbat hårt för fler företagsetableringar. Det är särskilt kul att få ett pris som visar att tillväxt och arbetet för ett hållbart samhälle kan gå hand i hand. Tidigare i år fick Uppsala pris för sitt klimatarbete och nu är det vårt näringslivs- och tillväxtarbete som prisas, säger Marlene Burwick.

Reportage: Uppsala sätter ribban högt

Fossilfri kommun 2030

Uppsala kommun har även satt som mål att vara fossilfri 2030 och klimatpositiv 2050. Arbetet sker i bred samverkan med näringsliv och universitet, bland annat inom ramen för ”Uppsala klimatprotokoll”.

– Städernas roll i det globala klimatarbetet är viktig. Vi bidrar både lokalt, nationellt och internationellt i denna viktiga utmaning. I klimatprotokollet når vi mycket längre tillsammans än vi skulle ha gjort var och en för sig, säger Marlene Burwik.

Ardalan Shekarabi, Civilminister, Joachim Danielsson, kommundirektör Uppsala, Marlene Burwick, Kommunstyrelsens ordförande Uppsala, Anna Kelly Verksamhetschef Arena för Tillväxt. Foto: Highshot

ANNONS
Annons

Relaterade artiklar

Annons

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.