Umeås masterprogram i arkitektur och stadsbyggnad satsar på hållbarhet

Umeås masterprogram i arkitektur och stadsbyggnad satsar på hållbarhet

Annons

Umeå universitets nya masterprogram i arkitektur och stadsbyggnad har fokus på social och ekologisk hållbarhet och en utforskande, experimentell profil med lärare från hela världen.

– Vår tid präglas av stora samhälleliga och ekologiska utmaningar. En ojämlik lokal och global utveckling, bostadsbrist och migration ställer krav på arkitekturen att utveckla nya lösningar utifrån breda tvärvetenskapliga perspektiv. I vårt nya masterprogram söker vi skapa en bra balansgång mellan grundläggande ämneskunskap och aktualitet. Genom exempelvis samverkan med civilsamhället, vidga kunskaps- och arbetsfält, finner vi nya vägar att ge stöd till studenterna så att de utvecklar sitt kritiska tänkande och ges verktyg att möta de samhällsutmaningar som de kommer ställas inför i yrkeslivet säger Ana Betancour, rektor vid Arkitekthögskolan.

För en utbildning är det en utmaning att hitta undervisningsformer som håller sig uppdaterade med samhällsförändringar och samtidigt utgår från genomtänkta etiska förhållningssätt i de metoder man tillämpar. I det tvååriga masterprogrammet i Umeå behandlas olika komplexa frågeställningar i så kallade studios. Studiornas inriktningar, fokuserar på olika teman och metoder, och kan ändras mellan läsåren.

Studiosystemet är en undervisningsmodell som bygger på att man som student jobbar tillsammans med ett lärarlag utifrån ett specifikt forskningsområde inom arkitektur och stadsbyggnad. Lärarnas roll är att handleda och coacha studenten att utveckla sin egen frågeställning, projekt, och förhållningssätt till arkitektur.

– Vår undervisningsmodell hjälper studenterna att hitta områden inom arkitekturen som intresserar dem särskilt, samt att utvecklas som självständiga och socialt ansvarstagande individer som samtidigt är vana att arbeta i team och pitcha sina idéer, säger Carl-Johan Vesterlund, programansvarig och lärare vid Arkitekthögskolan.

Förutom ett utforskande angreppssätt och att studenterna reflekterar mycket kring social och ekologisk hållbarhet samt resursmedvetenhet är de kreativa och handfasta momenten viktiga inslag i utbildningen. Studenterna får arbeta med modeller i olika skalor, samt experimentera med tekniska lösningar och prototyper genom fullskaligt byggande och arkitektoniska ingrepp och iscensättningar i den fysiska miljön.

Bakgrunden till att Arkitekthögskolan anpassar sin utbildning på masternivå är syftet att stärka synen på arkitektprogrammet som ett sammanhållet femårigt program. De två existerande masterprogrammen i arkitektur har varit relativt specialiserade och lockat ganska få studenter.Det nya masterprogrammet innefattar delar av tidigare frågeställningar, men kommer att ha en bredare ansats för att kunna erbjuda en större mångfald och bredd i ämnesområden och attrahera fler studenter både från Arkitektprogrammet och utifrån.

 

Foto: Johannes Samuelsson

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment