Tydligare krav på sociala hänsyn i bygg- och anläggningssektorn

Tydligare krav på sociala hänsyn i bygg- och anläggningssektorn

ANNONS

Annons

Regeringen ger Upphandlingsmyndigheten och Boverket i uppdrag att utveckla och informera om stöd för att främja jämställdhet och icke-diskriminering vid offentliga upphandlingar inom bygg- och anläggningssektorn.

I syfte att öka användningen av arbetsrättsliga villkor vid upphandling mot sektorn ska också en kompetenshöjande insats genomföras. Genom att det ställs krav om sociala hänsyn menar regeringen att det ger företag i branschen incitament att värna mer om en inkluderande arbetsmiljö.

– Företag som redan i dag arbetar för jämställdhet, icke-diskriminering och som erbjuder bra villkor ska inte missgynnas i konkurrensen om offentliga uppdrag jämfört med företag som väljer att ta kortsiktiga genvägar på arbetstagarnas bekostnad. Med tydligare kravställning vid upphandlingar kommer arbetsförhållandena i branschen kunna förbättras, säger bostadsminister Märta Stenevi.

I informationsinsatsen kommer även det stöd som har utvecklats av myndigheterna vad gäller arkitektur och gestaltad livsmiljö, minskad klimatpåverkan och projektkultur att ingå.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.