Två nya labb kan byggas i Brunnshög

Två nya labb kan byggas i Brunnshög

Två nano-laboratorier och kontor kan bli aktuella i den framväxande stadsdelen Brunnshög. Byggnadsnämndens arbetsutskott har beslutat att en ny detaljplan ska tas fram som ger plats för 600 nya arbetsplatser i Lund.

Lund Nanolab och ProNano, två renrumsanläggningar för nanoteknik, placeras direkt öster om Max IV. Anläggningarna ska kompletteras med byggnader med bland annat forskningskontor och mötesrum. Läget inom Science Village har valts med tanke på att laboratorierna behöver ha ett säkerhetsavstånd på minst 100 meter till spårvagnarnas magnetfält. Andra speciella förutsättningar är extrema krav på vibrationskontroll och en mycket ren miljö. Ett kraftigt bjälklag, cirka 1000 mm betong, kommer därför att konstrueras, helt isolerat från omgivningen och från byggnaden i övrigt. Det planeras också för avancerade luftslussar.

Läs mer: “I ett projekt som MAX IV har vi ett ansvar att satsa på hållbarhet”

Den stora mängd överskottsenergi som laboratorieanläggningarna kommer att producera planeras kunna utnyttjas i det lågtemperatursystem som planeras för hela Science Village och där energi kan återlevereras direkt till ledningsnätet. Anläggningen bör även kunna producera energi om takens goda läge för solceller utnyttjas.

Illustration: Kamikaze Arkitekter

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment