Toalettlösning med regnvatten i Castellums nya kontorsfastighet

Toalettlösning med regnvatten i Castellums nya kontorsfastighet

Kontorshuset Citypassagen i Örebro som byggs av fastighetsbolaget Castellum ska bli en byggnad med miljöprofil vilket bland annat att innebär att toaletterna kommer att spolas med uppsamlat regnvatten.

Citypassagen kommer innehålla moderna kontor med plats för 1 000 arbetsplatser och ska bli en kontorsbyggnad med miljöprofil. Fasaden kommer att förses med solpaneler och fastigheten försörjs med grön el samt förnyelsebar fjärrvärme och fjärrkyla. För att uppmuntra cykling kommer det finnas cykelgarage, omklädningsrum och duschar.

Toaletterna kommer att spolas med regnvatten från taket. Istället för att leda regnvattnet till dagvattensystemet samlas det ihop i en tank och används sedan för att spola toaletterna.

– Vi måste alla fundera kring hur vi använder vatten, säger Per Gawelin, affärsområdeschef i Castellum i Örebro. Och nu när vattenbristen är en högaktuell fråga här i Örebro ser vi att vi tänkt rätt.

Foto: Castellum

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment