Tillväxt i byggbranschen ställer krav på smartare hantering av data

Nicholas Klokholm, Nordenchef, Autodesk

Tillväxt i byggbranschen ställer krav på smartare hantering av data

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Fokus på datahantering bidrar positivt till kvalitet, lönsamhet och miljöarbete. Det gäller speciellt här i Sverige, där byggföretagen ligger efter sina europeiska konkurrenter vad gäller datahantering. Nicholas Klokholm, Nordenchef på Autodesk, ger sin bild av läget inför 2022.

Byggbranschen i Sverige har klarat sig bättre genom pandemin än i många andra europeiska länder. Faktum är att aktiviteten till och med ökade mellan februari och april. Den ökande aktiviteten, vissa varnar för överhettning, medför utmaningar. Här följer några tips om hur svenska byggföretag kan säkra tillväxt och lönsamhet på en marknad som är stadd i förändring.

Fokus på data

Svenska byggföretag ligger efter vad gäller datahantering. Våra undersökningar visar att Sverige är det enda av elva västeuropeiska länder i vilket mindre än hälften av byggföretagen, 42 procent, har planer för insamling och analys av data. Det här innebär sämre möjligheter för svenska byggföretag att dra nytta av erfarenhet och att minska risken för att upprepa misstag. En fungerande datamiljö och verktyg för beslutsstöd (BI) ökar konkurrenskraften och möjligheterna att skaffa nya kunder.

Öppna sinnen höjer kvaliteten

Kvalitet i byggprojekt bygger på tre grundpelare: människor, processer och verktyg. Grunden som pelarna står på är en vilja till förändring och till att anamma nya verktyg. Det är också viktigt att inte hamna i fällan att optimera enskilda uppgifter, utan att premiera en helhetssyn. Att koppla ihop olika faser i projekt förbättrar samarbete, vilket leder till färre fel och högre kvalitet. För att lyckas behöver man kunna dela på data i realtid.

Annons

Den här förändringen börjar med fördel i ledningen på ett byggföretag, vilket gör att chanserna ökar för att den sprids i hela företaget.

Smarta beslut ger lägre kostnader

Beslut som fattas utan eftertanke, speciellt tidigt i byggprojekt, leder ofelbart till högre kostnader än vad som är nödvändigt. Det behövs rimligt med tid för att fatta beslut och det behövs tillgång till data för att besluten ska bli optimala. Stora Bältbron är ett bra exempel på det här. Trafikmängden underskattades i planeringsfasen, vilket ledde till kortare livslängd än planerat för betongen som användes. Om analysen hade gjorts på ett bättre sätt hade man kunnat använda betongelement som är lättare att byta ut och kunnat sparat miljontals kronor i underhållskostnader.

De här resonemangen kan även tillämpas på att hålla tidsplaner. Med enhetlig hantering av data ökar chansen för hög precision. I dag är det vanligt att tidsplanen till exempel finns i Microsoft Project, budgeten i ett kalkylark och information om underleverantörer i ett tredje verktyg. Det innebär inte bara risk för högre kostnader, utan även sämre möjligheter att hålla en tidsplan.

Slutligen gör en effektiv datahantering det enklare att jobba med hälsa, säkerhet och miljö. Dels för att viktig information finns tillgänglig, dels för att färre problem med kostnader och tidsplaner ger mer tid över för annat.

Nicholas Klokholm
Nordenchef, Autodesk
[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.