Sweco får rekordstort miljöcertifieringsuppdrag

Sweco får rekordstort miljöcertifieringsuppdrag

ANNONS

Annons

Bostadsbolaget K2A ska, med Swecos hjälp, certifiera sitt fastighetsbestånd enligt Miljöbyggnad iDrift. Totalt rör uppdraget ett 70-tal byggnader över hela Sverige, som både ska certifieras och klimatriskinventeras.

Det är första gången som över 70 svenska byggnader ska miljöcertifieras i ett svep. K2A:s hyresbostäder, studentbostäder och samhällsfastigheter ska ses över utifrån en rad krav för bland annat inomhusmiljö, hälsa, klimatpåverkan, material och resursanvändning. Dessutom görs en klimatriskinventering för att identifiera risker kopplade värmeböljor, skogsbränder, kraftiga snöfall och översvämning till följd av kraftiga regn och stigande sjöar och hav.

– Byggnader i drift står idag för en betydande del av den svenska bygg- och fastighetsbranschens klimatpåverkan och det finns stora miljövinster att hämta inom det här området. K2A är en föregångare i branschen som också väljer att komplettera certifieringssatsningen med klimatriskinventering. Vi är mycket stolta att få förtroendet att leda detta omfattande uppdrag som ska vägleda till relevanta åtgärder för att skapa verklig miljö- och klimatnytta, säger Tomas Holmgren, divisionschef för Swecos konsulter inom installation och hållbar fastighetsutveckling.

– För oss på K2A är det viktigt att säkerställa att våra fastigheter är hållbara över tid och att de ska klara framtida klimatförändringar. Hållbarheten står i fokus och den här satsningen har också bäring på EU:s nya gröna taxonomi och det globala initiativet TCFD, Task Force on Climate-related Financial Disclosures. Valet att samarbeta med Sweco var givet för oss, framför allt baserat på kompetens och erfarenhet inom hållbarhet och klimatanpassning, men också just utifrån ett samarbetsperspektiv, säger Karina Antin, hållbarhetschef K2A.

Kvarteret Roten i Umeå, 277 studentbostäder som klimatriskinventeras och miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad iDrift. Foto: K2A

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.