SundaHus lanserar nya bedömningskriterier för PVC

SundaHus lanserar nya bedömningskriterier för PVC

Nu inför SundaHus  nya kriterier för PVC samt strängare haltgränser för kadmium och kvicksilver.

Enligt SundaHus är kriterierna för bedömning av PVC och andra plaster fortsatt de strängaste på den svenska marknaden. Syftet med förändringen är att kunder och användare av SundaHus Miljödata ska kunna applicera ett riksperspektiv vid val av produkter innehållande PVC och på så sätt bli lättare att urskilja PVC-produkter som har mindre risk för påverkan på människors hälsa och miljö.

Förändringen av haltgränserna för kadmium och kvicksilver genomförs för att harmonisera med andra kriterier i marknaden.

De nya kriterierna kommer att börja gälla från och med den 23 april 2018.

 

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment