Stort intresse för miljömärkt byggmaterial

Stort intresse för miljömärkt byggmaterial

Att använda svenskt, miljömärkt byggmaterial, gärna måttbeställt, är populärt bland svenska bostadsägare. Likaså att skaffa energieffektiva fönster och att tilläggsisolera. Det framgår av senaste Bygmabarometern.

YouGov har för sjätte året i rad intervjuat drygt 1 000 personer som äger sitt boende. De har fått svara på frågor kring boende och byggande, bland annat några kring miljövänligt byggande. Att använda svenskt, miljömärkt byggmaterial liksom att måttbeställa sitt material är mest populärt. Fler än hälften att de tillfrågade anger att de planerar eller kan tänka sig att använda det i syfte att klimatanpassa sina hem eller fritidshus.

Stort intresse för solceller

Populärt är också att skaffa energieffektiva fönster. Det är den åtgärd som flest uppger att de redan har vidtagit (25%) och cirka fyra av tio planerar eller kan tänka sig att skaffa. Att tilläggsisolera är den åtgärd som näst flest redan vidtagit (16%) och även här uppger cirka fyra av tio att det är något de kan tänka sig att göra. Nära hälften av de tillfrågade uppger också att de planerar eller kan tänka sig att installera solceller.

– Bygmas undersökning bekräftar den trend vi ser hos Sweden Green Building Councils medlemmar och i samhället. Genom Miljöbyggnad, som är Sveriges mest använda certifieringssystem för byggnader, stödjer vi den utvecklingen genom att livscykelanalyser nu är en del i certifieringen. Det är ett sätt att premiera val av byggvaror med lägre klimatpåverkan och samtidigt öka efterfrågan på miljövarudeklarationer för byggmaterial. Jag är övertygad om att en miljöcertifiering också höjer bostadens värde, det bekräftas även av att bankerna ger fördelaktiga lånevillkor genom gröna bolån, säger Maria Forsgren, tf chef Miljöbyggnad på Sweden Green Building Council.

Annons
Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment