Stor uppslutning för fossilfri allmännytta

Stor uppslutning för fossilfri allmännytta

Allmännyttans branschorganisation SABO har i dagarna lanserat Allmännyttans Klimatinitiativ. Nu har 67 bostadsföretag anslutit sig i det gemensamma uppropet med målet att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030.

Klimatinitiativet, som presenterades tidigare i höstas, har två övergripande mål; en fossilfri allmännytta senast år 2030 och 30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007). 67 bostadsföretag med 292 824 lägenheter över hela landet har anslutit sig till initiativet. Stockholmshem, Botkyrkabyggen, Hyresbostäder, LKF och Förbo är några av de som har gått med i uppropet.

– Botkyrkabyggen har sedan tidigare flera ambitiösa miljömål. Naturligtvis vill vi även vara del av Allmännyttans klimatinitiativ, ett kollektivt upprop för att minska bostadssektorns miljöpåverkan. Botkyrkabyggen och andra allmännyttiga bolag är viktiga verktyg för kommunernas miljöarbete och bidrag till FN:s Agenda 2030, säger Chris Österlund, vd på Botkyrkabyggen.

– För oss är detta väldigt naturligt. Klimatet är en angelägen fråga och vi har sedan flera år arbetat hårt med att både minska vår energiförbrukning och på att ställa om till förnyelsebara energikällor. Och att vara helt fossilfria 2030 är definitivt inom räckhåll. Det kan nog till och med gå snabbare än så , säger Gunnar Boquist, vd på Hyresbostäder.

Klimatinitiativet fungerar på samma sätt som Parisavtalet: alla företag som deltar kan också sätta egna mål, som redovisas öppet och transparent inom initiativet. Resultaten summeras och ambitionen är att alla deltagande företag sedan tillsammans ska uppnå Klimatinitiativets övergripande mål om fossilfri allmännytta senast år 2030 och 30 procents lägre energianvändning till 2030.

Chris Österlund, vd på Botkyrkabyggen. 

Relaterade artiklar

Leave A Comment