Startskott för nya Roslags-Näsby

Startskott för nya Roslags-Näsby

annons

Nu sätts spaden i jorden för Täbys stadsdel nya Roslags-Näsby. På västra sidan av Roslags-Näsby station byggs en ny stadsdel med fokus på hållbarhet.

De nya kvarteren intill Roslagsbanan planeras för 1 400 bostäder, i form av flerbostadshus, radhus, trygghetsbostäder, vårdbostäder och studentbostäder, samt torg och stadspark. Tidigt i planering av området togs politiskt beslut att kvarteren skulle ha en tydlig hållbarhetsprofilering. För att säkerställa att alla aktörer arbetar hållbart och samverkar knöts ett hållbarhetsprogram till avtalen. Hållbart byggande är ett övergripande mål i hållbarhetsprogrammet. Därefter är hållbarhetsprogrammet uppdelat i fem fokusområden: social hållbarhet, hållbara energisystem, hållbara transporter, hållbar avfallshantering och klimatanpassad och grönskande utemiljö.

Betongarmerat gräs

På några av lokalgatorna i området kommer betongarmerat gräs att läggas som ytbeläggning. Det betyder att lokalt dagvatten kan tas om hand genom att det rinner ner i gräset som växer i den ihåliga gatstenen.

– Förutom sedumtak och grönskande terrasser lägger vi ett grönt ytskikt på några delar av lokalgatorna. Från vissa platser kommer du inte se någon asfalt alls utan en grönskande stadsmiljö, säger Annica Nordgren (C) ordförande Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd.

Redan nu finns en grön infartsparkering vid Pentavägen i Roslags-Näsby, som är gjord av gräs och krossat berg istället för traditionell asfalt. Förutom att de lokala grundvattendepåerna kan fyllas på hjälper grönskan till att skapa en jämnare temperatur och att rena luften lokalt.

Inflyttningen i Roslags-Näsby börjar 2020. Stadsdelen beräknas vara färdig i sin helhet runt 2025.

Illustration: White arkitekter

Annons
Annons

Lämna en kommentar

Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla sorters påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.