Stagnellska hemmet i Karlstad byggs om till LSS-boende

Stagnellska hemmet i Karlstad byggs om till LSS-boende

Stagnellska hemmet på Herrhagen moderniseras och byggs om. När det nyrenoverade huset står klart i slutet av 2020 kommer det att innehålla en rad verksamheter i form av bland annat LSS-boende och öppen förskola. Den 18 mars tog verksamheterna, teknik- och fastighetsförvaltningen och NCC ett första spadtag tillsammans.

Det är tre förvaltningar som representerar verksamheterna som ska hålla till i huset när det är klart – barn- och ungdomsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen. När renoveringen är klar i slutet av 2020 ska huset rymma både servicehus, LSS-boende, två förskolor och social stödverksamhet och boende.

– Det här är ett bra exempel på en hållbar återanvändning av ett hus för flera syften. Karlstadsbor i olika åldrar och livssituationer kommer ha användning och glädje av verksamheterna här, säger Henrik Lander (C), ordförande teknik- och fastighetsnämnden.

Bland annat utökar förskolan från tre avdelningar till sju med plats för 140 barn. Vård och omsorgsförvaltningen omvandlar det nuvarande servicehuset till trygghetsboende och LSS-boende. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen utökar med 13 stödlägenheter. Huset ska även rymma en privat allergiförskola en öppen förskola i bottenplanet.

– Efter färdigt projekt kommer det att bli 7 kommunala förskoleavdelningar med 140 barn och en avdelning kooperativ allergiförskola med 20 barn. 36 trygghetsboende, 6 LSS-boende, 15 stödboendelägenheter. Vi kommer också att bygga möteslokaler, nytt produktionskök och ett aktivitetscenter med skapande verksamhet. Gården blir en förskolegård med möjlighet för äldre och barn att mötas, säger Jonas Haglund på teknik och fastighetsförvaltningen Karlstad kommun.

För att kunna utnyttja den stora byggnaden optimalt ska den anpassas för att rymma fler verksamheter. Huset moderniseras och klimatanpassas utifrån dagens krav på energihushållning. Det blir ny ventilation, nya fönster och nya ytskikt.

Nya ytterväggar med dagens krav på energihushållning byggs upp innanför befintlig tegelfasad så att 70-talsarkitekturen bevaras. I Stjärnhuset, som är en del av Stagnellska hemmet, berörs de befintliga lägenheterna i mindre omfattning. Ytskiktet kommer att renoveras och lägenheterna kommer att få kyla och brandsprinkler. Alla balkonger och utrymningstrapphus kommer att glasas in.

Den gamla köksbyggnaden rivs och ersätts av ett mindre tillagningskök inne i huset. Det blir en helt ny stor utemiljö med många naturinslag. Gården kommer att vara tillgänglig för både barn och boende i servicehusdelen.

Illustration: Tengbom

Sponsrat innehåll från Schneider Electric

Relaterade artiklar

Leave A Comment