“Smarta Tak” för snabbare klimatomställning

“Smarta Tak” för snabbare klimatomställning

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

För att ta ytterligare ett steg närmare klimatneutralitet har Järfälla kommun nu inlett ett nytt samarbete. Tillsammans med Barkarby Science AB och Savantic AB skapar kommunen möjligheter för klimatsmarta tak genom innovativ teknik som AI och IoT.

– Vi lever i en snabbföränderlig värld där innovation och teknikutveckling är mycket viktigt för att nå klimatneutralitet. Jag är mycket glad att Barkarby Science, kommunen och Savantic tillsammans kan erbjuda en lösning som binder samman digitalisering och attraktiv miljö för invånarna vilket bidrar till positiv samhällsnytta, säger Eva Ullberg (S) ordförande för Barkarby Science och kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

IoT för att lättare underhålla gröna tak

Projektet har ambitionen att ta fram en AI-baserad utvärderingsmodell som ska visa de samhällsekonomiska och klimatmässiga värden som gröna tak skulle kunna generera. Projektet planerar också att ta fram en IoT-lösning som kan hjälpa fastighetsägare att underhålla anlagda gröna tak. Arbetssättet kompletterar det redan omfattande sensornätverk som finns i flera av kommunens fastigheter och hjälper fastighetsförvaltarna att reglera energiåtgång och tidigt upptäcka fel och brister.

– Det här är ett bra exempel på hur vi kan använda vår testbädd för innovativa syften. Genom testbädden kan vi testa olika lösningar för att skapa förutsättningar för en klimatsmart stad som bidrar till biologisk mångfald och friskare luft, säger Sophia Sundberg, VD på Barkarby Science.

Samhällsekonomiska effekter av gröna tak kan vara större än man tror

Tak är en underutnyttjad resurs i klimat- och miljöarbetet, särskilt som grönytor minskar i takt med förtätning av stadsmiljön. Samtidigt finns en osäkerhet i arbetet med gröna tak. Kostnader i form av högre krav på bärighet och skötsel av grönytorna är tydliga, medan den samhällsekonomiska effekten fortfarande är relativt outforskad.

– Vi tror att projektet kan skapa ett värde, inte bara för Järfälla utan hela kommunsverige, säger Claes Orsholm, VD på Savantic AB.

Projektet är ett prototyputvecklingsprojekt som är finansierat av IoT Sverige, ett av Sveriges 17 strategiska innovationsprogram, där finansiärerna är Energimyndigheten, Vinnova och Formas.

Sponsrat innehåll från Swisspearl
[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.