Skanska investerar 460 miljoner kronor i nytt hyreskvarter

Skanska investerar 460 miljoner kronor i nytt hyreskvarter

ANNONS

Annons

Skanska investerar cirka 460 miljoner kronor i kvarteret Tora, ett hyresbostadsprojekt i Bromsten, Stockholm.

I den framväxande stadsdelen Bromstensstaden i nordvästra Stockholm utvecklar och bygger Skanska hyresrättskvarteret Tora. Projektet omfattar fyra byggnader med totalt 145 hyresbostäder varav 10 LSS-bostäder, parkeringsgarage samt cirka 320 kvadratmeter lokalyta i bottenplan. Förberedande arbeten har påbörjats och projektet färdigställs i slutet av 2024.

Kvarteret Tora består av fyra byggnader med lägenheter på i snitt 59 kvadrat. Skanska Hyresbostäder har gjort kvarteret Tora till ett pilotprojekt för att integrera klimatfrågan i hela projektutvecklingsprocessen. Beräkningarna har gjorts i samarbete mellan Skanskas hållbarhetsexperter, tekniska specialister och ansvariga för kalkyl och inköp. Bolagets gröna betong samt solpaneler på taken är exempel på åtgärder som ska bidra till lägre klimatutsläpp. Allt material, uppger Skanska, ska väljas noggrant utifrån CO2-belastning. Enligt Boverkets beräkningsmodell för klimatdeklarationer uppskattas klimatavtrycket till 260 kg CO2/kvm BTA, vilket är cirka 20 procent lägre än ett jämförbart hus byggt på traditionellt sätt.

Ett konkret klimatval i Tora är husens fasader. Skanska har avtalat om att göra avsteg från områdets gestaltningsprogram, då det föreskriver solida betongytterväggar som ger stora koldioxidutsläpp i tillverkningen. Istället har man valt så kallade utfackningsväggar: kassetter av stålreglar som fylls med isolering och väderskyddas på utsidan av tunnare fasadskivor. Man har även valt att jobba med skiffer, tegel och puts. Fasadvalet beräknas spara uppskattningsvis 375 ton koldioxid i projektet.

Sponsrat innehåll från Cembrit

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.