Ska du handla upp mer hållbart

Ska du handla upp mer hållbart

ANNONS

Annons

Offentliga aktörer har i dag goda möjligheter att ställa krav som bidrar till en hållbar utveckling vid upphandling av byggentreprenader och andra byggrelaterade konsulttjänster. Med en tydlig hållbarhetsplan och upphandlingspolicy minskar risken för att upphandlingar ska överklagas.

Innebörden i lagen om offentlig upphandling är i dag att myndigheter i sina offentliga upphandlingar bör ställa hållbarhetskrav, från att tidigare enbart varit en möjlighet.

Det blir också vanligare att offentliga aktörer ställer sådana krav, både vad gäller miljö och social hållbarhet. Lina Wedin Hansson, jurist och forskare i rättssociologi vid Lunds universitet följer frågan.

–Det är främst större kommuner och landsting som driver utvecklingen. Det behövs kompetens för att våga ställa dessa krav och resurser att ha råd att följa upp upphandlingarna, säger hon. En framgångsfaktor är också att det finns en eller ett par eldsjälar inom myndigheten.

Krav på goda arbetsvillkor

När det gäller social hållbarhet blir det vanligare att den upphandlande myndigheten kräver att företaget man anlitar har kollektivavtal eller motsvarande villkor för sina medarbetare. Det ställs också sysselsättningskrav, som att arbetssökande boende i ett område som ska renoveras erbjuds jobb i projektet. Dessutom premieras medborgardialog och delaktighet för boende.

På miljöområdet handlar det om krav på energieffektivitet och val av material som är bra både vid produktion och för de boende.

Lina råder kommuner med bristande resurser men som vill bli mer hållbara att ta hjälp av Konkurrensverkets upphandlingsstöd (tidigare Miljöstyrningsrådet) och dess riktlinjer för hållbar upphandling. Det går också att söka EU-bidrag till projekt som stimulerar hållbar omställning.

– Framförallt är det viktigt att ha ett helhetstänk för att lyckas, någon form av styrdokument som talar om vad man vill och varför. Det minskar dessutom risken för att upphandlingar ska överklagas, säger Lina.

Ställ långtgående krav

Jens Johansson, sakkunnig på Konkurrensverkets upphandlingsstöd, bekräftar att offentliga aktörer kan ställa långt gående hållbarhetskrav, så länge kraven hör samman med det som upphandlas och är möjliga att kontrollera och följa upp. Kraven måste vara likabehandlande, transparenta och proportionella.

– Som kommun får du kräva att en bygg- eller anläggningsentreprenör måste ha ett miljöledningssystem för att komma i fråga i en upphandling, men då måste det framgå i skallkraven. Det går inte att ge poäng i utvärderingen för något sådant. Det är ett vanligt misstag som görs, säger Jens och fortsätter:

– Det är också tillåtet att ställa krav på att en byggnad ska uppfylla vissa kriterier som finns i en miljöklassning, exempelvis i passivhuskriterierna Feby eller Miljöbyggnad. Men det måste tydligt framgå av upphandlingsunderlaget vilka av kriterierna i märkningen som byggnaden ska uppfylla.

Luktar inte nytt

Värmlands läns landsting var tidigt ute med att ställa miljö- och hållbarhetskrav vid upphandling av byggtjänster. Ända sedan 1999 har man konstant valt bort byggmaterial som innehåller hormonstörande ämnen och andra riskämnen, i samarbete med Yrkes- och miljömedicinska kliniken i Örebro och företaget Sundahus miljödata.

Lars Nilsson är nyligen pensionerad fastighetschef men jobbar vidare med att sprida landstingets erfarenheter och tankar.

– Eftersom landstinget förvaltar lokaler där människor vistas när de är som känsligast känns det självklart att välja bort miljöfarliga material och inredning, säger han. Det bästa betyg vi får är att hyresgästerna inte tycker att det luktar nytt när de flyttar in. Mätningar vi gjort visar att halten flyktiga organiska ämnen redan efter en vecka är lika låga som efter 30-40 år i ett konventionellt byggt hus.

– Dessutom blir det inte mer än marginellt, någon procent, dyrare att bygga med hållbarhetskrav. De pengarna får vi tillbaka på kort tid genom att vi slipper forcera ventilation och värme under den första användningstiden.

Läs  mer: Riktlinjer för användning av hållbarhetskriterier vid offentlig upphandling upphandling, www.kkkv.se/upphandling.

 

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.