Sigtunahöjdens VD Lotta Giesenfeld Boman till final i årets pris i Hållbart Ledarskap 2023

Finalisterna Liza Jonson från Swedbank Robur, Lotta Giesenfeld Boman från Sigtunahöjden och Henrik Nilsson från Inrego

Sigtunahöjdens VD Lotta Giesenfeld Boman till final i årets pris i Hållbart Ledarskap 2023

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Lotta Giesenfeld Boman, VD och ägare på Sigtunahöjden, har valts ut för sina ledaregenskaper och sitt stora engagemang inom hållbarhetsområdet. Det är Nätverket för Hållbart Näringsliv som står bakom priset och som nu valt ut tre finalister till det Hållbara Ledarskapspriset 2023.

Nytänkande, affärsmässighet och framåtanda är bland de främsta egenskaperna som anses representera en hållbar ledare enligt Nätverket för Hållbart Näringsliv.

Den ideella organisationens syfte med priset är att främja hållbarhet och belöna företagsledare i olika branscher som genom kompetent ledarskap medverkat till ett framgångsrikt hållbarhetsarbete både inom den egna verksamheten men även i samhället i stort.

Ett detaljrikt ekosystem

– Hållbarhetsrevolutionen i Sverige är inget som har skett över en natt, säger Lotta, som syftar på den långvariga processen som nu successivt gjort hållbarhetsfrågorna till en integrerad och självklar del av hur vi driver verksamheter och lever våra liv. Själv har hon byggt ett eget hållbart ekosystem kring sin hotell- och konferensanläggning Sigtunahöjden där hon hanterar dessa frågor på daglig basis.

– Som representant för de små-och medelstora företagen i Sverige känns det helt fantastiskt att även de små insatserna man har jobbat med under alla dessa år har fått eko ute i världen. Initialt valde vi att fokusera på mindre åtgärder och på det viset konkretisera hur vi inom besöksnäringen kan utföra vårt hållbarhetsarbete, säger Lotta.

– 2017, efter sju års ägande, omarbetade jag ägardirektiven och bestämde att de ska omfatta hela verksamheten, från ägare till medarbetare, företaget ska drivas hållbart. Det innebär bland annat att vinster ska återinvesteras i verksamheten och företaget förädlas över tid. Det utesluter inte lönsamhet, men tydliggör hur vinster används.

Hållbara initiativ och återbruk

Sigtunahöjden Hotell och Konferens med ledning av Lotta Giesenfeld Bomans driv och engagemang, har legat i framkant vad gäller innovation inom dessa områden i många år. De konkreta åtgärder som vi lever med varje dag är sådant vi lätt tar för givet, det har normaliserats över tid och blivit en del av vår vardag.

Redan när Lotta tog över 2010 var anläggningen Svanenmärkt. 2011, i en tid då väldigt få körde elbil, installerades laddstolpar på huvudparkeringen. Sedan dess har bikupor placerats ut för att gynna den biologiska mångfalden och honungen serveras i huset. Personalens kläder sys upp av återvunnen textil och slitna möbler kläs hellre om än byts ut. Sigtunahöjden jobbar aktivt med att minska matsvinnet genom att servera måltider på mindre tallrikar och skära ner på fikaportionerna.

– Vi skapar snackisar kring våra hållbara initiativ. Det i sin tur bidrar till vår affär eftersom vi positionerar oss själva som det självklara, klimatsmarta alternativet för de företag som vill förlägga sin konferens på en anläggning med en stark hållbarhetsprofil, säger Lotta.

Annons

Till de företag som är i uppstarten av ett hållbarhetsarbete är Lottas tips för att övervinna den övermäktiga känsla som lätt kan infinna sig, att fokusera på konkreta, mindre steg och på den operativa aspekten av verksamheten.

– Ett tips är att börja med en passande certifiering och utgå från FN:s globala mål för att få en tydlig riktning framåt. Hitta din ingång! Viktigast är att börja någonstans. Du behöver inte göra allt på en gång, säger Lotta.

Det sociala hållbarhetsarbetet

Sigtunahöjden arbetar utifrån FN:s globala mål och i dessa ingår även det sociala hållbarhetsarbetet. Mål nummer 8 berör anständiga arbetsvillkor och är ett av Sigtunahöjdens mål som prioriteras av ledningen och det ligger Lotta varmt om hjärtat.

– Bristen på utbildad och fast personal gör att vi måste jobba extra hårt med att förmedla våra starka värderingar och hållbarhetsandan genom hela organisationen. Att hitta timanställda går bra, men jag kan inte förvänta mig att de ska förstå och införliva våra värderingar på mindre arbetstid. På Sigtunahöjden andas vi hållbarhet. Därför blir det extra viktigt med fast och erfaren personal som visar vägen, säger Lotta.

Verksamheten har dessutom blivit till ett föredöme vad gäller fördelaktiga arbetsvillkor för sina anställda. Ett år har gått sedan ledningen höjde OB-ersättning till Handels nivåer, ett drag som har visat positiva resultat och gjort Sigtunahöjden till en attraktivare arbetsgivare.

– För att få hållbarhet i branschen måste vi satsa mer på utbildning. Tänk till exempel om fler medarbetare hade revenue-kunskaper, förstod sig på nyckeltalen, avkastningen på våra insatser och visste hur mycket vi behöver sälja för att gå runt. Det skapar en förståelse för hur man bidrar till det större och lägger grunden för en socialt hållbar arbetsplats. Så, vad är nästa steg i branschens hållbarhetsrevolution? Framtiden ser ljust ut, menar Lotta Giesenfeld Boman.

– Jag kommer tillbaka till att fler måste få in hållbarhet i ägardirektiven för det underlättar vardagens beslutsfattande. Och när det inte är enbart ekonomisk tillväxt som styr blir det ofta motiverat att anställa fler. Det gör att arbetsbelastningen minskar, folk trivs och orkar med att jobba inom besöksnäringen och det i sin tur lyfter hela branschen. Det låter vackert och det blir det också!

Premierar mod och förebilder

Årets vinnare utses på Nätverket för Hållbart Näringslivs, Hållbarhetsdagen den 17 oktober 2023. Nätverket för Hållbart Näringsliv är en ideell förening och har som vision ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart näringsliv – nationellt och globalt.

Priset för Hållbart Ledarskap delades ut för första gången 1999. Syftet är att belysa att ett tydligt och engagerat ledarskap är en nyckelfaktor för ett hållbart näringsliv. Genom att uppmärksamma modiga företagsledare och deras arbete för en hållbar utveckling inom svenskt näringsliv vill föreningen lyfta goda förebilder som kan inspirera andra och därigenom också öka intresset för ledarskap.

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.