Schneider Electric automatiserar Kristianstads nya förskolor

Schneider Electric automatiserar Kristianstads nya förskolor

Kristianstad växer och befolkningen ökar i nästan alla kommunens tätorter. Som ett led i urbaniseringen är kommunen i färd att bygga flera nya förskolor. Schneider Electric har fått i uppdrag att koppla upp två av dessa och utrusta dem med teknik för en effektiv energihantering.

Det är Berga förskola och Oxhagens förskola, som även ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver, som Schneider Electric ser över för att skapa ett sunt inomhusklimat och effektiv energihantering. Alla rum i skolorna blir behovsstyrda vilket bland annat innebär att värme och ventilation automatiskt reduceras om ingen vistas i rummet. All styrning av ventilation och värme ansluts till samma automationssystem. Berga och Oxhagens förskolor kommer att kopplas upp mot Schneider Electrics IoT-plattform för fastigheter, Ecostruxure Building Operation. På så vis kan kommunens tekniker i realtid och via ett gränssnitt i sina surfplattor eller telefoner övervaka förskolornas energiförbrukning, temperatur och ventilation.

– Satsningen är en del av ett större koncept som vi har tagit fram vad gäller styrningen av våra förskolors ventilation och värme för att ge barnen och personalen ett högklassigt inomhusklimat. En annan fördel är att våra drifttekniker kommer att känna igen styrfunktionerna oavsett vilken förskola de kommer till. Målet är att alla förskolor i kommunen ska omfattas av konceptet på sikt, säger Martin Johansson, projektledare på Kristianstads kommun.

Berga förskola kommer att ta emot 144 barn med inflyttning i augusti 2019 och Oxhagen förskola kommer att ha 72 barn med inflyttning i januari 2020.

Illustration: Kristianstads kommun

Relaterade artiklar

Leave A Comment