Rikshems nya hållbarhetschef ska stärka arbetet med social hållbarhet

Rikshems nya hållbarhetschef ska stärka arbetet med social hållbarhet

Annons

Rikshem har rekryterat Malin Bosaeus som hållbarhetschef. Malin har en bakgrund inom social hållbarhet och kommer närmast från RISE.

Malin Bosaeus har en arkitektexamen från Chalmers tekniska högskola och en civilingenjörsexamen från Luleå tekniska universitet. På RISE (Research Institutes of Sweden) har hon jobbat inom utveckling- och forskningsprojekt kopplat till innovation och social hållbarhet inom stadsutveckling.

– Vi vill bedriva ett föredömligt hållbarhetsarbete och påverka samhällsutvecklingen i en positiv riktning. Med stort affärsfokus och strategisk förmåga kombinerat med en innovativ och relationsskapande personlighet är Malin helt rätt för rollen. Med sin bakgrund inom social hållbarhet blir hon en viktig pusselbit i våra satsningar på områdesutveckling, säger Petter Jurdell, Chef för Affärs- och hållbarhetsutveckling på Rikshem.

Malin Bosaeus kommer att leda Rikshems hållbarhetsteam med start i februari 2019.

– Det känns otroligt roligt att få börja på Rikshem som vill arbeta aktivt med hållbarhetsfrågorna, särskilt de sociala. Med sitt stora bestånd av samhälls- och bostadsfastigheter, samt ett långsiktigt ägande kan Rikshem påverka samhället och möjliggöra förändring. Jag ser fram emot att få vara en del av det driv och de idéer som redan finns inom bolaget och förhoppningsvis också komma med nya inspel. Jag har fått en väldigt positiv bild av organisationen som har ett stort engagemang, säger hon.

Foto: Rikshem

Annons

Relaterade artiklar