Ramboll och EGA Erik Guidice Architects utformar Trelleborgs nya stadsdel

Ramboll och EGA Erik Guidice Architects utformar Trelleborgs nya stadsdel

Annons

Ramboll har tillsammans med EGA Erik Guidice Architects vunnit det strategiska uppdraget med att planera och utforma den nya stadsdelen Västra Sjöstaden i Trelleborg.

Uppdraget innebär bland annat att ta fram en strukturplan för Västra Sjöstaden. Konstellationen Ramboll och Erik Giudice Architects vann med ett koncept som enligt kommunens motivering andas både nutid och framtid och där fokus ligger på invånarnas vardagsliv med de allmänna rummen i fokus.

– Trelleborg är en kuststad men saknar en tydlig länk till havet eftersom hamnen ligger i centrum. Västra Sjöstaden är ett av kommunens viktigaste stadsplaneringsprojekt där stad äntligen ska få möta vatten i en stadsdel med plats för mer än 1 000 invånare. Vårt uppdrag handlar om att skapa förutsättningar för ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle där människor kan leva ett gott liv, säger Stina Pettersson, samhällsplanerare på Ramboll.

Den fysiska strukturen tas fram utifrån konceptet La ville quotidienne – det lilla vardagslivets storslagenhet.

– Vi låter det vardagliga ta plats genom att göra platser som busshållplatsen, mataffären, skolor, arbetsplatser, hem och ställen där vi träffar vänner och familj till symbolmiljöer. Istället för att bygga världens största konserthus bygger vi världens bästa vardagsliv, säger Gustav Magnusson på EGA.

Ramboll har även fått i uppdrag att utreda markmiljö och geoteknik inom Sjöstaden och Västra Sjöstaden.

Annons