Pandemin sätter branschen på prov

Foto Serneke

Pandemin sätter branschen på prov

ANNONS

Annons

Det som till en början såg ut att vara ett avlägset problem i Kina har nu blivit en global kris, i flera bemärkelser. Byggindustrin har de senaste månaderna försökt parera effekterna av Corona.

När våren började annalkas kom en världsomfattande pandemi och vi befinner oss fortfarande i den. Vid sidan av de tusentals som drabbas och en sjukvård i vad som kan beskrivas som ett krigstillstånd, har Covid-19 fått katastrofala samhällsekonomiska konsekvenser. Jämfört med många andra branscher och har det än så länge inte varit något tvärstopp i byggverksamheten. Många projekt löper på men en del byggen har stannat upp när material inte kommit fram och personal har insjuknat. Oförutsägbara förändringar och ett osäkert ekonomiskt läge gör också att bolag har fått pausa projekt.

Serneke meddelade till exempel att genomförandet av försäljningen av Karlatornet skjuts på framtiden. 100 tjänster berörs också när Serneke genomgår en effektivisering, delvis påverkad av Coronakrisen.

– De åtgärder vi nu genomför innebär en anpassning av kostnadskostymen för det nya Serneke Sverige och det effektivare arbetssätt som denna organisation syftar till. Det nu rådande läget i världen med effekterna av covid-19 kräver dessutom ytterligare skärpa och handlingskraft i anpassningen, säger Ola Serneke, t f VD för Serneke Sverige och koncernchef för Serneke Group.

Ett annat exempel är FOJAB som tvingas varsla i Malmö och Helsingborg. Åtgärden genomförs för att hantera ett nytt läge och för att företaget skall kunna gå stärkta ur krisen, menar bolaget.

– Det är en tung dag för oss alla på FOJAB men det var oundvikligt givet det uppkomna läget. Tillsammans med våra beställare fortsätter vi självklart jobba och leverera i våra projekt. Efter krisen vill vi fortsätta bidra med vår kompetens till alla de behov som kommer finnas i samhället, säger Daniel Nord, VD på FOJAB.

34 000 färre bostäder

Olika estimerade effekter av pandemin har de senaste veckorna presenterats. Byggföretagen har tagit fram en specialrapport om hur bygg- och anläggningsbranschen kan påverkas av Coronakrisen. Byggföretagen har skissat upp tre alternativa scenarier för utvecklingen närmaste två åren: Det mörkaste alternativet motsvarar en minskning av antalet sysselsatta inom byggindustrin med 18 procent, i ett medelscenario med sex procent och ett mindre pessimistiskt på minus en procent. Vad gäller påbörjade bostadsbyggen spänner prognosen över minskningar på mellan 11 och 70 procent färre byggda bostäder i år och nästa år jämfört med 2019.

– Eller annorlunda uttryckt – från en handfull tusen till 34 000 färre bostäder per år jämfört med i fjol, säger Fredrik Isaksson, chefsekonom på Byggföretagen.

NAVET Analytics har gjort en omarbetning av prognosen över påbörjade husbyggnadsinvesteringar 2020-2021. I riskscenariot räknar man med att marknaden minskar med 60 miljarder på grund av de negativa effekterna av coronaviruset.

Prognoscentret menar att man på kort sikt kommer att se en bristande produktionskapacitet från byggbolagen och en minskad efterfrågan inom framförallt tjänstesektorn. Det gör att byggandet av både bostäder och lokaler väntas minska under året.

– Vi bedömer att den största nedgången i byggandet kommer att ske i år, sannolikt drygt 20 procent ned för bostäder och dryga 30 procent för lokaler, säger Thomas Ekvall, Prognoschef på Prognoscentret.

Stöttar vården

När Folkhälsomyndigheten i början av mars utfärdade rekommendationen att begränsa sammankomster med fler än 500 personer började vårens konferenser en efter en att ställas in eller skjutas upp; Nordbygg till exempel, som skulle ha ägt rum i april, senareläggs till september. Arrangörerna av Almedalen fattade i början av april beslutet att det årliga evenemanget ställs in. Som ett coronasäkert alternativ anordnas istället en digital Almedalsvecka i sommar.

Från flera håll har det kommit initiativ från organisationer, företag och privatpersoner inom branschen som också vill hjälpa till i den rådande krissituationen. Inom ramen för de stora frivilligengagemangen har det tagits fram ritningar på ansiktsvisir som skyddar mot spridning och arkitektbyråer har ställt om arbetet till att producera skydd till vårdpersonal. Med hjälp av kontorets 3D-skrivare har bland annat White arkitekters kontor i Göteborg och Malmö printat bågar för att användas som skyddsutrustning. Tillsammans med OH-papper eller annan plast bildar de skydd för ansiktet som håller viruset på avstånd.

– När medarbetarna insåg att vi på White kunde bidra genom att skriva ut skyddsutrustning till vårdpersonalen väcktes ett stort engagemang. Och nu printas det för fullt i våra verkstäder. Om vården behöver vår expertis, vare sig det så gäller infektionskliniker eller 3D-skrivare, så ställer vi givetvis upp, säger Miriam Tjernström, kommunikationschef, White Arkitekter.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.