På jakt efter arkitekternas bästa idéer för framtidens resande

På jakt efter arkitekternas bästa idéer för framtidens resande

Annons

Hur kan tysta och avgasfria elbussar skapa nya möjligheter i framtidens städer och attraktiva miljöer för resenärerna? Det hoppas Volvo Bussar och Sweco få mer inblick i genom en ny idétävling för arkitekter.

Utmaningen för de tävlande är att utforma ett förslag på en plats i staden där elbussar integreras med en byggnad eller utomhusmiljö på ett innovativt sätt. När avgaser och buller försvinner kan bussar nå områden och platser som de hittills inte kunnat trafikera. Till exempel kan hållplatser förläggas inne i eller i direkt anslutning till köpcentrum, sjukhus och skolor för att ge resenärerna en bättre service.

– Med tysta, utsläppsfria elbussar skapar vi förutsättningar för en attraktivare och tillgängligare kollektivtrafik och gör det möjligt att planera och bygga i städerna på ett helt annat sätt än idag. Nu hoppas vi att Sveriges blivande arkitekter vill utveckla sina idéer kring hur de nya möjligheterna kan tas tillvara och omsättas i praktiken, säger Volvo Bussars vd, Håkan Agnevall.

– När det handlar om framtidens resande är det inte bara miljövänligare transportmedel som är viktigt. Utvecklingen gör det även möjligt att integrera resandet i arkitekturen och skapa rum i staden som hittills inte funnits. Här kan framtidens arkitekter bidra till en förbättrad upplevelse och till att vår vardag förenklas. Vi hoppas på många visionära och spännande bidrag, säger Jan Mattsson, vd för Swecos arkitektverksamhet.

Idétävlingen Framtidens kollektiva resande pågår mellan den 26 januari – 23 mars och är öppen för alla arkitektstuderande i Sverige. Tävlingen arrangeras av Volvo Bussar och Sweco och utförs i samarbete med Sveriges Arkitekter. Prissumma är på totalt 70 000 kronor. De vinnande förslagen presenteras under våren 2017.

Annons

Relaterade artiklar

  1. De blev vinnare i Swecos idétävling om kollektivt resande | Hållbart Byggande
    2017-06-15 at 13:40 Svara

    […] som Sweco och Volvo Bussar anordnat för blivande arkitekter syftar till att uppmärksamma vilka möjligheter elbussar ger till hur vi […]

Leave A Comment