Oslo bygger ny grön ishall i passivhushusmodell

Oslo bygger ny grön ishall i passivhushusmodell

Ishallen Nye Jordal Amfi kommer att innehålla en kombination av olika tekniska lösningar som minskar energiförbrukningen till en tredjedel jämfört med dess föregångare.

Det är svårt att göra en ishall 100 procent energieffektiv. Det ställs höga krav på stabil temperatur och oklanderlig luftkvalitet, i länder som Sverige och Norge varierar klimatet och temperaturerna mycket och dessutom utgör varierande användning av hallen en extra utmaning.
Om arenan är fylld med över 5000 åskådare är det nödvändigt att kyla ner  den ordentligt, men om det bara är träning som äger rum i en annars tom hall, kan det finnas behov av uppvärmning. Tillsammans bidrar detta till ett stort energibehov.

Lagring av överskottsvärme och byggnad i passivhusmodell

I Nye Jordal Amfi-arenan löses utmaningen med varierande utomhustemperaturer genom att hallen byggs som ett passivt hus, genom bra och tät isolering ska den yttre påverkan minimeras.

Detta räcker dock inte för att minska ishallens energiförbrukningen nämnvärt, enligt Enova, det statliga företag som  ägs av olje- och energiministeriet och är med och finansierar anläggningen med 22 miljoner kronor.
– Nyckeln är att vi använder överskottsvärme från den kalla anläggningen för att värma hallen när det behövs. Det är det som kommer att göra den största skillnaden i energianvändning jämfört med den gamla ishallen. Kort sagt innebär det att kylsystemet extraherar värme från hallen när det inte behövs. Värmen lagras sedan i energibrunnar tills den används igen. Ensam eller i kombination med värmepumpar måste denna överskottsvärme täcka 97 procent av värmebehovet, säger Eli Grimsby, kultur- och idrottschef på Oslo kommun.

Olika temperaturzoner kräver olika sorters ventilation

Eftersom ishallen innehåller tre olika temperaturzoner, med rink, läktare och zon för café, kontor, garderober kommer det att finnas tre olika ventilationssystem.

För  läktaren är systemet baserat på en decentraliserad lösning där olika delar av den ventileras oberoende av varandra. Planen är att fylla upp en sektion åt gången med enskilda aggregat för värmeåtergivning, kylning och uppvärmning innan nästa sektion öppnas. Luften kommer att släppas ut under åskådarsätena och mängden luft kommer att styras av efterfrågan.

Utloppet för rinkens ventilationssystem kommer att ge frisk luft från taket vilket enligt Enova ska säkerställa ett stabilt klimat över isen, bra luftkvalitet för spelarna och mindre påfrestning för kylanläggningen.

Med målet att bygga världens mest energieffektiva ishall

Värmesystemet kommer att vara vattenburet och hantera ventilationsenheter, uppvärmning, kranvatten och processbelastningar med följande energikällor:

  • Två CO2-baserade kylaggregat som håller isen
  • Koldioxidbaserad kylutrustning för avfuktning
  • Energibrunnar som lagrar överskottsvärme
  • Elpanna för reserv och extra laster

Nya Jordal Amfi, som förväntas vara klar hösten 2018, kommer även att ha en solcellsanläggning på taket som täcker den tredjedel av energibehovet.

-Ett centralt mål för Nye Jordal Amfi är att bygga den mest energieffektiva ishallen i sitt slag. Med bra stöd från våra rådgivare och partners har vi utformat ett system där vi återanvänder all överskottsvärme och samtidigt behovsstyr all värme och ventilation , säger Simen Bakken, plan och projektchef  på Oslo kommun.

Illustration: Hille Melbye Arkitekter/ Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Annons

Leave A Comment