Ombyggda hyresrätter i Linköping klarar miljöcertifiering

Ombyggda hyresrätter i Linköping klarar miljöcertifiering

Riksbyggen har gjort en om- och tillbyggnad av bostadsområdet Skarpan i Linköping, byggt 1965, som nu klarat kraven för att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Efter nästan fem decennier var det dags att totalrenovera området och 2010 började arbetet med att modernisera Skarpan. De 282 ursprungliga lägenheterna har totalrenoverats och 150 nya lägenheter har tillförts genom påbyggnad av ett fjärde våningsplan. Man har också arbetat med att göra varsamma ändringar för att behålla karaktären från när området byggdes. Mycket har renoverats istället för att de gamla kastats ut och ersatts med nytt. Till exempel har stora delar av de befintliga köksinredningarna sparats och renoverats.

Boendemiljön har också förbättrats både när det gäller luftkvalitet och ljudnivå, hissar har satts in för ökad tillgänglighet och gårdar och lekplatser har rustats upp. Ombyggnationen färdigställdes under hösten 2018. Skarpan är det första ombyggnadsprojektet inom Riksbyggen som certifieras med Miljöbyggnad Silver.

– Det är fantastiskt roligt att Riksbyggen kan utveckla befintliga bostäder från miljonprogrammets dagar så att de klarar kraven för Miljöbyggnad Silver, vilket innebär hårt ställda krav. Att ta hand om det befintliga bostadsbeståndet på ett hållbart sätt är både bra för planeten och för de boende i området, säger Roland Thérus, drift- och förvaltningsansvarig på Riksbyggens affärsområde Fastigheter.

Annons
Annons

Relaterade artiklar

One Comment

  1. Läsvärt | Fastighetsteknik
    2019-03-02 at 13:56 Svara

    […] Ombyggda hyresrätter i Linköping klarar miljöcertifieringRiksbyggen har gjort en om- och tillbyggnad av bostadsområdet Skarpan i Linköping, byggt 1965, som nu klarat kraven för att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. […]

Leave A Comment