Nytt samarbete ger mer cirkulära lösningar för gips

Nytt samarbete ger mer cirkulära lösningar för gips

Nyligen initierade återvinningsföretaget Ragn-Sells ett samarbete med Gyro gipsåtervinning för att kunna återvinna mer av de cirka 12 000 ton gips som de årligen samlar in på sina anläggningar.

Enligt ett pressmeddelande från Ragn-Sells har gips tidigare till största delen använts som konstruktionsmaterial på deras deponier men nu satsar företaget på att komma högre upp i avfallstrappan genom att tillsammans med Gyro gipsåtervinning ta fram mer cirkulära lösningar för materialet. För att gipset ska kunna återvinnas ställs högre kvalitetskrav än tidigare, det får exempelvis inte innehålla asbest och det ska hållas torrt.

– Samarbetet medför att insamlad och kvalitetssäkrad gips kan bli till nya gipsskivor. Gipset krossas och pappret sorteras bort på Gyro gipsåtervinnings anläggning innan det går in i produktionen på Gyproc, som är en av de största gipstillverkarna i landet, säger Alexandra Bercoff, materialansvarig på Ragn-Sells.

Både Gyro gipsåtervinning och Gyproc ligger i Bålsta, nära Ragn-Sells största behandlingsanläggning Högbytorp som enligt företaget tar emot stora mängder gips.

Foto på Alexandra Bercoff: Ragn-Sells

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment