Nu startar bygget av en ny hållbar stadsdel i Luleå

Illustration: A och D Arkitektkontor

Nu startar bygget av en ny hållbar stadsdel i Luleå

ANNONS

Annons

Nu byggstartar Rikshem första etappen på Kronan Kulturbyn tillsammans med Serneke i Luleå, två bostadshus med 92 hyreslägenheter.

De sex våningar höga lamellhusen byggs med betongstomme. Husen är ritade av A och D Arkitektkontor och kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Byggnaderna kommer bland annat förses med solceller som delvis försörjer dem med egenproducerad el. Husen ska enligt Rikshem ha en mycket låg energiprestanda som motsvarar ca 50% av BBR (Boverkets byggregler) energikrav för flerbostadshus.

På sikt är även tanken att solcellerna på husen ska kunna användas till de kommersiella lokalerna på fastigheten. Alla komplementbyggnader förses även med sedumtak för att fördröja dagvattenhanteringen. Vid inflyttningen kommer även fastigheten vara försedd med ett antal laddstolpar för elbilar.

– Det känns väldigt kul att få inleda Sernekes andra projekt i Kronan. Vi ser fram emot att få leverera ett stort tillskott av nya bostäder till Rikshem och till Luleås nya stadsdel, säger Tobias Renlund, projketchef på Serneke.

400 lägenheter

Projektet inleds omgående med rivning av befintliga fastigheter. Produktionen av de nya lägenheterna startar i februari och beräknas stå klara hösten 2023. Lägenheterna ingår i den stora satsning som Rikshem gör i den framväxande stadsdelen Kronan, där bolaget planerar att uppföra närmare 400 lägenheter. I stadsdelen Kronan kommer det, när den är helt utbyggd omkring 2030, att finnas cirka 2 000 nya lägenheter, kontor, service och mötesplatser för cirka 7 000 invånare.

– Vi är glada över samarbetet med Serneke och att komma igång med arbetet på Kronan. Rikshem tillsammans med Serneke skapar nu en välkomnande och hållbar stadsdel där vi ser fram emot att så småningom kunna välkomna Lulebor som är intresserade av att bo i moderna fastigheter med hög miljöambition, säger Pontus Lundström, Projektutvecklare på Rikshem.

Sponsrat innehåll från Soltech

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.