Nordiska städers klimatlösningar kan minska utsläppen

Nordiska städers klimatlösningar kan minska utsläppen

ANNONS

Annons

Genom att införa fjorton nordiska klimatlösningar kan de nordiska städerna och kommunerna minska sina årliga klimatutsläpp med uppskattningsvis 26 miljoner ton koldioxid. Det visar en ny rapport som bland annat Stockholm Environment Institute har varit med och tagit fram.

I studien analyserades klimatlösningar som redan används på olika håll i Norden. Studien uppskattade hur stor utsläppsminskning som kan uppnås om också andra nordiska städer och kommuner börjar använda lösningarna i samma utsträckning. Den helt klart största delen av de utsläpp som uppstår inom kommunerna kommer från energiproduktion och trafik, och den största delen av de lösningar man sett närmare på kommer från dessa sektorer. I analysen tittade man bland annat närmare på hur spillenergi från avloppsvatten tillvaratas i Åbos fjärrvärmenätverk, hur jordvärme används vid uppvärmning av hus i Stockholm och cykling i Köpenhamn.

– Vi vet att det finns gröna lösningar men att öka dem är fortfarande en utmaning. Denna rapport är ett steg mot bättre förståelse för hur vi kan komma till rätta med den utmaningen, säger Oliver Johnson, enhetschef för klimat, energi och samhällen vid SEI.

460 miljoner euro kan sparas

Om alla de klimatlösningar som granskats börjar användas i större omfattning minskar utsläppen sammanlagt med uppskattningsvis 26 miljoner koldioxidekvivalentton per år, vilket motsvarar nästan hälften av Sveriges årliga utsläpp. Förutom utsläppsminskningar och positiva effekter på livsmiljöer innebär det besparingar för kommunerna och städerna om de börjar använda lösningarna. Enligt analysen, till och med 460 miljoner euro på årsnivå.

Rapporten Nordic Green to Scale for Cities and Communities (NGtSC) presenteras den 27:e November på Stockholm Environment Institute. NGtSC är en del av det internationella projektet Green to Scale som koordineras av Sitra tillsammans med Stockholm Environment Institute, CONCITO, CICERO, Islands universitet och C40-städernas nätverk. Vid den svenska lanseringen, den 27:e November, hålls också en dialog mellan representanter från svenska och finska kommuner om skalbara klimatlösningar i städer.

ANNONS

Annons

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.