Masdar City – Ekostaden i öknen

Masdar City – Ekostaden i öknen

Förenade Arabemiratens ambitiösa planer på en hållbar stad bortom oljetillgångarna, Masdar City, har flertalet utmaningar framför sig. Trots motgångarna och kritiken är staden fortfarande ett unikt experiment som sammanbinder modern teknik med hundraårig design och arkitektur från Mellanöstern.

Masdar City utanför Abu Dhabi i Förenade Arabemiraten initierades av landets regering tillsammans med WWF, och började byggas under 2008. Staden förväntas idag, efter diverse motgångar som finanskrisen bland annat, vara färdig mellan år 2020 och 2025. Målet med staden är att den ska bli miljövänlig och fri från koldioxidutsläpp, avfall och bilar. Man har dock fått släppa lite på dessa ambitioner och istället för noll utsläpp nöja sig med låga utsläpp.
Förenade Arabemiraten är världens åttonde största oljeproducent och enligt en rapport från WWF 2010 har landet världens största koldioxidavtryck. Masdar är tänkt att kunna säkra Abu Dhabis ekonomiska framtid ifall landets oljereserver någon gång tar slut. Man räknar med att cirka 12 billion pund kommer ha spenderats på Masdar år 2025.

Klimatanpassad

Stadens arkitektur är huvudsakligen utformad av brittiska Foster + Partner med hjälp av artisten Jean Marc Castera. Innan de började arbeta med Masdar City hämtade de inspiration från bland annat Kairo, Yemen och Oman för att få en bild av hur traditionella städer i Mellanöstern hållit sina hus svala genom århundraden. Man såg till exempel att de behöll svalkan genom kortare och smalare gator, vilket skapar luftströmmar och skugga. Ett fem våningar högt vindtorn i vacker Mellanösterndesign fångar också upp svalare luft som leds ner mot ett torg. Ökenvindar blåser in, kyls ner och skapar ett behagligt mikroklimat. Trots en hetta på cirka 35 grader Celsius runt staden har man lyckats få ner den till cirka 20-25 grader Celsius inne i staden.

Två timmar utanför Masdar City ligger ett enormt solkraftverk, Shams-1, som kommer försörja ekostaden med energi. Det består inte av paneler utan av glänsande böjda fem meter breda blad. Varje blad reflekterar solens 40-gradiga strålar till ett vätskefyllt rör i mitten och vätskans temperatur värms upp till flera hundra grader. Värmen pumpas sedan genom en station på plats och ger elektricitet som kan spara 175 000 ton koldioxid varje år. Bilarna ska till största delen ersättas av förarlösa elektriska fordon.

En blandning av historia och science fiction

Väggarna i staden har designats så att de ska reducera användningen av luftkonditionering med 55 procent (på grund av användandet av luftkonditionering är landet en av världens största energikonsumenter), och istället för av- och påknappar för belysning och kranar för vatten har man sensorer, vilket enligt projektets ansvariga sägs dra ner elkonsumtionen med 51 procent och vattenanvändningen med 55 procent. Man har använt sig av skuggade fönster, skuggiga loftgångar och porlande springbrunnar för att stänga ute solen och skapa svalka inne i staden.
Byggnaderna får ha högst fem våningar och endast hållbart byggmaterial och produkter får användas. De ska innehålla en stor mängd återvunnet material som bambu och träprodukter. De vackra terrakottaväggarna är dekorerade med arabesquemönster och en del beskriver staden som en blandning mellan historia och science fiction.

Masdar City

Omdebatterat projekt

Tanken är att Masdar City ska kunna ge plats åt cirka 40 000 invånare och cirka 50 000 dagpendlare, samt 1500 nya gröna affärsverksamheter. Förhoppningen är att staden ska bli en förebild för hållbar urban utveckling över hela världen och visa att hållbar utveckling är lönsamt ur alla perspektiv. Men projektet har också blivit kritiserat för att vara motsägelsefullt då Förenade Arabemiraten samtidigt satsar stora summor på att bygga ut sin kärnkraft. Dagens elproduktion i landet sker till största delen i gaseldade kraftverk. Förnybara energikällor beräknas bara ge ett tillskott på max 6–7 procent fram till 2020. En del menar att projektet är ett försök att släta över övrig verksamhet i ett land med jordens största ekologiska fotavtryck. Till kritiken hör också att trots att det inne i staden är hållbart är det mesta runt omkring inte så hållbart. Många pendlar fortfarande hit med bil till exempel.

Staden är fortfarande i sin linda och den storslagan visionen är inte uppnådd än. Idag är det några få företag, institut och forskningsinstitutioner här. Bland annat finns här Siemens Mellanösternhuvudkontor, the International Renewable Energy Agency (Irena) samt forskningsinstitutet MIST, ett lovande forskningsprojekt och samarbete med MIT i Massachussets, USA, här. Men initiativet har fått fler länder att se de miljömässiga och de ekonomiska vinsterna med hållbarhet, och man börjar se staden som ett experiment i pågående. Som förändras i takt med omvärlden. Ett testlabb för framtidens hållbara lösningar.

Illustrationer: Foster + Partners

Annons

Relaterade artiklar

  1. Mest läst på Hållbart byggande under 2017 | Hållbart Byggande
    2018-01-11 at 13:03 Svara

    […] Masdar city- Ekostaden i öknen […]

Leave A Comment