• söndag , 26 maj 2024


Vasaplan binder koldioxid motsvarande 400 bilburna Umeåbor

Limträet på nya Vasaplan i Umeå skapar stora klimatvinster och ger platsen ett nytt uttryck. Foto: Patrick Degerman.

Vasaplan binder koldioxid motsvarande 400 bilburna Umeåbor

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]

Nya Vasaplan i Umeå har fått en rejäl ansiktslyftning i limträ och blivit mer av en mötesplats än tidigare. Användandet av det helt förnybara materialet har också skapat goda klimatvinster. Den koldioxid som binds i limträet motsvarar nämligen utsläppen från körsträckan hos 400 bilburna Umeåbor under ett år.
– Den understryker hur otroligt viktigt det är för miljön att bygga i rätt material, säger Daniel Wilded, produktchef på Martinsons.

Vasaplan är Umeås centrala knutpunkt för busstrafik men har lämnat mycket övrigt att önska både när det gäller utformning och säkerhet. Ombyggnationerna inleddes i våras och i början av oktober invigdes nya Vasaplan där en mittperrong med stora skärmtak i limträ ramar in platsen samtidigt som bänkar och andra typer av sittmöbler i limträ ger den ett mer inbjudande intryck. Även betongpelarna som bär upp skärmtaken har klätts i limträ och ytbehandlats.

Men utöver det faktum att Vasaplan blivit mer av en mötesplats har användandet av det förnyelsebara limträet också bidragit till ansenliga klimatvinster. De 470 mlimträ som levererats till Vasaplan binder i sig cirka 320 ton koldioxid netto. En siffra som motsvarar körsträckan hos cirka 400 bilburna Umeåbor under ett år.

– För att bygga framtidssäkert så måste förstås hela byggnadens livscykel tas i beaktande. Men det går inte komma ifrån att en stor del av miljöpåverkan handlar om handlar valet av material och metod i byggprocessen. Limträ framställs av en förnyelsebar råvara och tillverkas i en energisnål process, med minimal miljöpåverkan. Det ingår som en naturlig del i kretsloppet då det binder koldioxid under hela sin livslängd, säger Daniel Wilded, produktchef på Martinsons.

Vasaplan är också ett exempel på hur trä tar en allt större plats i det offentliga rummet och hur intresset för att använda trä till mer än bara bostäder ökar.

– Hållbart samhällsbyggande handlar ju om så mycket mer än bostäder. Det är Vasaplan ett konkret exempel på. Och det handlar inte bara om det miljömässiga. Vi drar alltmer mot att bygga platser som underlättar för möten mellan människor och som är trevliga och praktiska att vistas på, säger Daniel Wilded.

Mer information
Daniel Wilded, produktchef
Martinsons
Tel: 070 285 55 14
daniel.wilded@martinsons.se

Så har vi räknat: Nettoupptaget av koldioxid i 1 mlimträ är hämtat från Martinsons miljövarudeklaration, som utförts av IVL Svenska Miljöinstitutet och godkänts av EPD Norge. I beräkningarna har hela tillverkningsfasen för en kubikmeter limträ tagits i beaktning. För en kubikmeter uppgår nettoupptaget till 679 kilo CO2-ekv. Limträet som levererats till Vasaplan, 470 m3, motsvarar därmed 320 ton i upptag. Enligt Umeå kommuns livsmiljöbarometer är den genomsnittliga årliga körsträckan per invånare 569 mil (2014). Det genomsnittliga koldioxidutsläppet från bilar har hämtats från Transportstyrelsen, där vi baserat skattningen på nyregistrerade bilar från 2010 samt 2016. Då var utsläppen i genomsnitt 151 gram/kilometer respektive 123 gram/kilometer. Det ger ett spann mellan 372 invånare (2010) till 457 invånare (2016).

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

[the_ad_placement id="bottom-panorama-banner-nr-03"]
[the_ad_placement id="shortcode"]
Martinsons