• lördag , 24 oktober 2020
ANNONS
Större möjligheter till hållbart byggande
Jesper Åkerlund, vd Martinsons Byggsystem.

Större möjligheter till hållbart byggande

annons
ANNONS

Behovet av bostäder och lokaler är stort runt om i hela Sverige. Samtidigt har byggandet en omfattande klimatpåverkan, främst genom tillverkning av stål och cement. Det måste alltså byggas mycket, med rätt kvalitet och – betydligt mer hållbart. En lösning är att öka användningen av trä.
– Med byggdelar och byggsystem i KL-trä och limträ kan vi möta alla dessa mål samtidigt. Det är lättarbetade material med mycket låg klimatpåverkan samtidigt som de möter höga prestandakrav, säger Jesper Åkerlund, vd på Martinsons Byggsystem.

Redan på 1960-talet inledde Martinsons sin tillverkning av limträ och företaget har under lång tid varit Sveriges enda tillverkare av korslimmat trä, KL-trä. Det västerbottniska företaget är en pionjär inom det moderna träbyggandet i Sverige och har i kraft av egen avancerad konstruktionskompetens stått bakom ett flertal banbrytande projekt. I Göteborg är Martinsons just nu en del av byggandet av innovationsarenan A Working Lab på Chalmersområdet, där Akademiska Hus är beställare.

– Det byggs med en hybridstomme som kombinerar trä och stål. Det är den första i sitt slag och är ett bra exempel på nytänkande, säger Jesper Åkerlund.

Under de senaste åren har träbyggandet vuxit kraftigt på den svenska bygg- och bostadsmarknaden. En anledning är en ökad användning av KL-trä, en byggdel som används i bland annat bjälklag, tak och väggar.
– Fler typer av byggdelar på marknaden ökar möjligheten att välja det som passar bäst för varje enskilt projekt. Framgångarna med KL-trä gläder oss och vi ser positivt på att flera andra aktörer följt oss och satsar på egen produktion. En bredare palett av både hållbara och smarta lösningar tjänar både klimatet och samhällsbyggandet på.

Fossilfrihet stor branschutmaning

Ett energieffektivt och klimatsmart byggande är också nödvändigt för att Sverige ska kunna nå målet att vara ett fossilfritt land år 2045.
– Det här är frågor vi på Martinsons ständigt jobbar med. Energieffektivitet och låg klimatpåverkan är viktigt i alla led, från skörden av träd i skogen och vidare genom produktions- och användningsfasen. Men det är en stor utmaning för branschen. Systemskiftet mot ett mer hållbart och energieffektivt byggande har påbörjats och förstärkts av en högkonjunktur. Men fortfarande har byggbranschen långt kvar att vandra. En viktig del av lösningen är att i högre utsträckning välja byggmaterial utifrån miljöprestanda, berättar Jesper.

Busstation i trä

Busstation i trä

Klimatneutrala byggdelar

Martinsons har anlitat EPD Norge för att ta fram miljövarudeklarationer för de allra flesta av sina byggdelar, något som gör det enkelt för beställarna att veta exakt vilken påverkan varje byggdel har. Miljövarudeklarationerna som är utförda av tredje part visar att en kubikmeter av Martinsons KL-trä eller limträ binder närmare 750 kilo koldioxid medan tillverkningsprocessen står för cirka 60 kilo CO2 per kubikmeter.

– Det är siffror vi är stolta över och som gör oss till branschledare inom klimatpåverkan. Vi har korta effektiva transporter och använder bara förnybar elenergi på våra anläggningar och tittar ständigt på sätt att bli ännu bättre, säger Jesper Åkerlund.

Kunskap och tydliga riktlinjer

Han menar också att finns det en hel del som politiken kan bistå med för att främja svenska projekt inom hållbart byggande. Tydliga och ambitiösa lagkrav, formulerade i enlighet med Sveriges klimatmål och stärkta krav när det gäller att på enhetliga sätt redovisa alla typer av byggnaders klimatpåverkan genom livscykelanalyser, är två exempel.
– Vi ser även positivt på kunskapshöjande insatser riktade mot universiteten. Än i dag tar utbildningarna för blivande arkitekter och byggingenjörer i för hög grad avstamp i gårdagens sätt att bygga. Där behöver vi en breddning som på ett bättre sätt omfattar nya byggmetoder som industriell byggande och modernt träbyggande.

Läs mer på martinsons.se 

ANNONS
Annons

Relaterade artiklar

Annons
Martinsons