• lördag , 15 juni 2024


Påbyggnader i trä hett ämne på internationell konferens i Kanada

Daniel Wilded talar på den internationella träbyggnadskonferensen Woodrise 2019 som hålls i Quebec, Kanada. Foto: Martinsons

Påbyggnader i trä hett ämne på internationell konferens i Kanada

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]

Martinsons är som enda svenska träförädlingsföretag inbjudna som talare på den internationella träbyggnadskonferensen Woodrise 2019 som hålls i Quebec City, Kanada, i veckan. Daniel Wilded, produktchef på Martinsons, höll bland annat i ett seminarium med fokus på möjligheterna att förtäta städer genom påbyggnader i trä.

– Det är en fantastisk möjlighet att dela kunskaper med människor från hela världen. Att våra påbyggnader kan inspirera till hållbara förtätningar av stadskärnor är ett enormt erkännade, berättar Daniel Wilded.

Woodrise fokus är höga byggnader i trä och människor från alla delar av branschen och forskningssamhället. Totalt handlar det om ett tusental deltagare och utställare från 20 olika länder.

– Vi kan bidra med perspektiven från ett företag som arbetar med konkreta projekt varje dag. Att vi har genomfört påbyggnader mitt i Stockholm gör möjligheterna med påbyggnader verkliga på ett väldigt tydligt sätt även för en ny publik, säger Daniel Wilded.

Bland Martinsons erfarenheter finns bland annat den omfattande påbyggnaden i Trikåfabriken i Hammarby Sjöstad, som byggdes på med totalt 8 800 m2 kontorsyta. Martinsons levererade 2 300 kubikmeter KL-trä och limträ till projektet. Därutöver har företaget också genomfört projekt både på andra håll i Stockholm och i växande städer som Enköping och Umeå.

Under Woodrise har ett flertal aspekter med koppling till träbyggandet diskuterats – från akustik till konstruktionslösningar. Ett genomgående tema har också varit möjlgheten att bygga hållbart.

– I dag är urbanisering och hållbarhet stora sociala utmaningar. Trä är utmärkt för att konstruera innovativa och miljövänliga byggnader, sa Stephane Renou från organisatören FPInnovations i en kommentar innan konferensen inleddes.

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

[the_ad_placement id="bottom-panorama-banner-nr-03"]
[the_ad_placement id="shortcode"]
Martinsons