• torsdag , 3 december 2020
ANNONS
Martinsons nya arbetssätt gynnar skogsägare och miljö
Anders Ringsell, skogschef, Martinsons.

Martinsons nya arbetssätt gynnar skogsägare och miljö

annons
ANNONS

Martinsons skogsavdelning har utvecklat nya arbetssätt som gett resultat för såväl Martinsons industrier som för miljön och skogsägarna. Bland annat har antalet sönderkörningar och vägskador i skogen minskat.
– Jag vill främst lyfta våra veckovisa, korta målstyrningsmöten med hela avdelningen. De ger ordning och struktur på alla delar och hjälper oss att fatta rätt beslut i alla led, säger Anders Ringsell, skogschef på Martinsons.

Inom ramen för Martinsons löpande arbete med ständiga förbättringar införde skogsavdelningen för snart 2 år sedan målstyrningsmöten, effektiva möten på 15-20 minuter där hela skogsavdelningen med avverkningsledare, virkesköpare och ledning deltar. På mötena, som sker med teknik där alla kopplar upp sig var man än är, går man igenom nyckeltal för säkerhet, arbetsmiljö, lager, leveranser mot sågverken, den operativa avverkningsplaneringen, avvikelser i kvalitet och hur företagets köp och kundservice går. På så vis vet alla på avdelningen var alla maskiner befinner sig, var det avverkas och hur mycket och vad det är som för stunden behöver levereras till kund. Alla avvikelser från rutinerna följs upp och rapporteras för att på så vis hitta ytterligare förbättringspunkter. Och arbetssättet har gett stora kvalitativa vinster.

– Vi ligger på över 90 procent när det gäller graden av skördarens precision i måttnoggrannhet. Det är en väldigt hög siffra. De strukturerade, löpande informationsuppdateringarna gör att alla våra medarbetare hela tiden har de bästa förutsättningarna att ta rätt beslut. Det har gett ett lugn i organisationen. Nu är vi på rätt trakter i rätt tid, våra virkesköpare har fått mer tid att lägga på service till sina kunder och vi levererar rätt råvara i rätt tid, säger Anders Ringsell.

När rätt råvara levereras till sågverken i rätt tid tillvaratas också virkesvärdena maximalt, något som är viktigt för skogsägarna. Att Martinsons i högre utsträckning än tidigare hela tiden är på rätt trakter vid rätt tillfälle har också minskat sönderkörning och vägskador i skogen. Det har stor betydelse för skogsägarna och gör stor skillnad för miljön.

– Vi vill knyta ihop hela kedjan inom Martinsons, från skogen till den färdiga byggnaden. Då är det viktigt hur vi arbetar i skogen också, att vi är skickliga hela vägen från kontakten med skogsägaren, till skötseln av skogen och i avverkning och leverans till sågverken, säger Anders Ringsell och fortsätter:

– Ett konkret exempel på förbättringarna är att vi den gångna våren avverkade utan några uppehåll i avverkningen. Det brukar annars vara en svår period på grund av tjällossningen som leder till vägskador och sönderkörningar. Men eftersom hela avdelningen löpande delat samma information har vi kunnat planera bra och undvika skador. Dessutom har virket i mycket högutsträckning varit tillgängligt för vår industri trots de svåra vägförhållanden som råder under våren, säger Anders Ringsell.

Mer information
Anders Ringsell, skogschef
Martinsons
Tel: 070 525 08 76

ANNONS
Annons

Relaterade artiklar

Annons
Martinsons