Mångmiljonsatsning på testbädd för livsmedelsproduktion i Gällivare

Mångmiljonsatsning på testbädd för livsmedelsproduktion i Gällivare

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Cirkulär livsmedelsproduktion i arktiskt klimat kan komma att bli verklighet. Gällivare Näringsliv AB har fått 10 miljoner i EU-stöd för att etablera en internationell testbädd för detta spännande och viktiga projekt som fått namnet Arctic Food Arena.

Projektet syftar till att utveckla en ny innovationsmiljö för återvinning av restvärme från Hybrit och LKAB:s stora industriprojekt som planeras i Gällivare.

– Vi är enormt glada över att få ta del av det här stödet, Arctic Food Arena har alla förutsättningar att bli en internationell forskningshubb där nya metoder för livsmedelsproduktion med hjälp av restvärmeströmmar utvecklas, säger Roger Hansson, VD Gällivare Näringsliv AB.

Den gröna industriomställningen med produktion av fossilfritt stål kommer att ge möjligheter att etablera verksamheter i helt nya branscher. När anläggningen för produktion av järnsvamp med Hybrit-teknologi i Gällivare tas i drift 2026 kommer stora flöden av restvärme att bli tillgängliga. Det finns redan långt gångna planer för att etablera cirkulär storskalig livsmedelsproduktion där restvärmen används för växthusodling och landbaserad fiskodling. Satsningen har rönt stort intresse från såväl nationella som internationella aktörer.

Ökar möjligheten till självförsörjning

– Med Arctic Food Arena har vi unika möjligheter att skapa en attraktiv forskningsmiljö där basindustrin samverkar med livsmedelsproducenter och universitet för att utveckla metoder för cirkulär livsmedelsproduktion. Det övergripande målet för projektet är att bidra till en klimatneutral livsmedelsproduktion i Sverige 2045 samtidigt som vi markant ökar vår självförsörjningsgrad och breddar näringslivet i Norrbotten, säger Roger Hansson.

Under våren ska en projektorganisation formeras som med hjälp av externa experter kommer att arbeta med utformningen av testbädden så att den blir attraktiv för forskning och innovation.

– En stor del av livsmedelsproduktionen i Europa idag är inte hållbar ur miljösynpunkt. Men med den kompetens som byggs upp genom Arctic Food Arena ska nya innovativa kretsloppslösningar utvecklas och kunna bli viktiga inslag för att bromsa klimatförändringen, säger Roger Hansson.

Projektet Arctic Food Arena finansieras med hjälp av Tillväxtverket och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Sponsrat innehåll från Fristads
[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.