Mångfaldsarbete görs för att vara lönsam – inte för att vara snäll

Mångfaldsarbete görs för att vara lönsam – inte för att vara snäll

ANNONS

Annons

Det finns många myter när det kommer till mångfalds- och hållbarhetsarbete. En sådan myt är att man som företag ska arbeta med mångfald som ett sidoprojekt, något som man kanske gör ”för att vara snäll”, skriver Siri Hallberg Björklund, expert på mångfald och jämställdhet på Byggföretagen.

En annan felaktig myt är att företag inte ser något behov av att jobba med mångfald. Hos Byggföretagens medlemmar anger åtta av tio företag att kompetensbrist hämnar deras tillväxt. På grund av att rätt personal – det vill säga, den med bäst kompetens och mest lämpad för jobbet – inte söker sig till byggbranschen, så måste byggföretagen säga nej till uppdrag. Det i sin tur minskar lönsamheten.

Mångfaldsarbete är en del i detta – att våga granska sitt eget företag för att se vad man kan göra för att attrahera kompetens från hela samhället, oavsett om det handlar om att få in fler kvinnor, personer med utländsk härkomst, funktionsvarierade, normbrytande religionstillhörighet, sexuell läggning eller personer med annat könsuttryck (till exempel icke-binära transpersoner).

Det handlar som sagt inte om ”att vara snäll”, utan att se bortom det yttre en människa är, för att istället se om personen besitter den kunskap som krävs för jobbet.

Företagen går i bräschen

För att nå ett samhällsbyggande i världsklass så måste vi jobba tillsammans. Att bredda rekryteringsbasen inom en bransch är inte något man gör i en handvändning, men målet är desto mer givande.

Men här lever och frodas även en annan myt, den här gången som rör byggbranschen och mångfaldsarbete – och den myten är att det inte görs någonting. Att byggbranschen inte har intresse av att ta tag i de här frågorna.

Det är helt enkelt inte sant. Tvärtom, så är behovet av ny personal så skriande högt att företagen ofta går i bräschen och kommer med många innovativa lösningar för att attrahera fler till den svenska byggbranschen. Efter flera år av aktivt jämställdhetsarbete, bland annat genom kvinnliga lärlingsutbildningar och jämställda upphandlingar, så kan vi se en positiv trend med fler kvinnor som söker till landets byggutbildningar. Och det gäller till alla sorters byggutbildningar, oavsett om det är till gymnasieprogrammets Bygg- och anläggningsprogram, till Yrkeshögskolans byggutbildningar eller till högskolornas civilingenjörsutbildningar.

Man måste helt enkelt våga lite som bransch. Våga tänka långsiktigt. Våga se över sina rekryteringsrutiner. Våga sträcka ut handen och försöka nå ut i fler kanaler än de man är van vid. Och vet man inte riktigt var man ska börja – att även våga fråga om hjälp!

Ta tillvara kompetens

Inom Byggföretagen så jobbar vi med målet att Sverige ska få ”ett hållbart byggande i världsklass”. För att komma dit så jobbar vi med att få fram en bransch som är attraktiv, sund och säker. För att uppnå det så måste man alltid efterfråga den bästa kvalitén på all personal inom byggindustrin. Man måste även arbeta med att ta tillvara den kompetens som redan finns därute, men som i nuläget har svårt att hitta in i den svenska byggbranschen.
Därför finns till exempel Galaxen Bygg AB, som drivs ideellt på uppdrag av branschen. De arbetar med att ta vara på kompetensen hos de som blivit sjukskrivna i byggbranschen, oavsett anledning. Den kunskap som de här människorna besitter är för värdefull för att komma till spillo. Galaxen Bygg AB hjälper därför dessa personer genom hela rehab-processen, och förhoppningsvis tillbaka till ett jobb inom bygg.

Galaxen Bygg AB ser även till att ta tillvara den nya kunskap som kommit till Sverige genom de nyanlända personer som jobbat med bygg i deras hemländer. Det kan handla om allt från ingenjörer till anläggare och betongarbetare. Det Galaxen Bygg AB gör är att matcha de här individerna med ett företag i byggbranschen som är i behov av kompetens.

De exemplen som nämns ovan är såklart bara några få av många fler bra initiativ, men vi kan alltid göra mer. När det kommer till mångfaldsarbete så handlar det om att aldrig nöja sig men att samtidigt våga fira de segrar som görs.

Siri Hallberg Björklund
Expert på mångfald och jämställdhet på Byggföretagen

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.