LCA-expert blir professor i byggnadsmaterial

Foto IVL Svenska Miljöinstitutet

LCA-expert blir professor i byggnadsmaterial

ANNONS

Annons

KTH har utsett Martin Erlandsson, expert på IVL Svenska Miljöinstitutet, till adjungerad professor i byggnadsmaterial med inriktning på livcykelanalysmetodik.

Tjänsten som adjungerad professor är vid institutionen för byggvetenskap på KTH och finansieras av Svenskt Trä och Arbio. Den ska öka forskningskompetensen inom miljöanpassat byggande och livscykelanalysmetodik, med särskilt fokus på träbyggande. Syftet med utnämningen är enligt IVL att bryta ny mark när det gäller forskning inom hållbart byggande med fokus på förnybara byggnadsmaterial och byggsystem.

– Jag drivs av forskning som kan omsättas i praktiken och bidra till en mer hållbar framtid. Därför är kunskap om hur man bedömer miljöprestanda med vetenskapliga robusta metoder en viktig del i mitt arbete och något som jag hoppas kunna bidra med, både i forskningen och i utbildningen på KTH, säger Martin Erlandsson på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Mer forskning kring hybridlösningar

Martin Erlandsson är utbildad civilingenjör inom väg- och vattenbyggnad och har doktorerat inom byggmaterial. Han har arbetat på IVL sedan 1998, framförallt har han fokuserat på miljöanpassat byggande och livscykelanalys. Han har i sin forskning bland annat konstaterat att byggfasen står för allt större del av klimatpåverkan jämfört med driften och visat att det miljöpåverkan från byggandet går att närapå halveras med hjälp av förändrade materialval och känd teknik. Ett sätt är att öka användningen av förnybara material som träbaserade material, det finns även en stor potential att använda olika materialkombinationer, menar Martin Erlandsson. Hybridlösningar är ett forskningsområde som han kommer att jobba vidare med som en del av professuren, liksom biogen kollagring och koldioxidfångning samt efterföljande kollagring (bio-CCS).

 

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.